Artisana OÜ

Stella Soomlais stuudio (Artisana OÜ) eesmärk on muuta naha kasutust ja tarbimist aksessuaaride valdkonnas jätkusuutlikumaks ning vastutustundlikumaks läbi ringdisaini rakendamise ning ettevõtte omaniku Stella Runneli loodud ringse Round 2 süsteemi.

Kottide disainid on loodud nii, et toodet oleks võimalik hooldada, parandada ja ümber disainida; neist jääb võimalikult vähe lõikusjääke (tänaseks on jäägiprotsent 2-4%, kuid püüeldakse järk-järgult täielikult jäätmevaba tootmise suunal). Vahetatavad osad pikendavad toote eluiga, teevad koti hooldamise ja vajadusel parandamise lihtsaks, ning minimalistlik disain võimaldab ümberdisainimist ning suurt osa materjali taaskasutada. Kuna tegemist on naturaalse nahaga, mis on üks kauakestvamaid materjale, siis on koti materjalist võimalik elutsükli lõpus luua teise ringi tooteid. Kotte on võimalik tagastada ka n-ö teise ringi tarbeks ja ka ostmise asemel rentida. 2020. a. alustati Round 2 juurutamisega skaleeritaval meetodil ning esimesed eksporttegevused selle tõestamiseks algavad 2021. Lisaks on 2021. a. jooksul plaan testida Round 2 süsteemi ka alternatiivsete (vegan) materjalide peal. Ettevõtte siseselt on kokku lepitud ringmajandusele baseeruvad põhimõtted, mille najal tehakse oma tootearenduse, tootmis- ja müügiprotsesside otsuseid. Vastuvõetud otsused aitavad kaasa igapäevasele juhtimisele, mille alla käivad ka keskkonnaalased küsimused.