Kandidaadid 2016

Võitjad on selgunud!

 

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursi rahvahääletuse lemmik on pakendivaba toidupood Paljas Pala.

AASTA KESKKONNASÕBRALIKU ETTEVÕTTE 2016 ÜLDVÕITJA ON:

Starship Technologies OÜ

Üks transporditeenuste turul enim keskkonda saastav ja ressursse ebaefektiivselt kasutav teenus on nn "viimase kilomeetri transport". Seda silmas pidades arendas Starship välja järgmise põlvkonna tehnoloogilise lahenduse, mis toob logistikasse uue ohutu, keskkonnasõbraliku ja pool-autonoomselt tegutseva kullerroboti. Robotid ei kasuta liikumiseks kütust (heited õhku, vette, maismaale puuduvad), ei tekita müra - on loodussõbralikud. Robotid on uuenduslikud, innovaatilised ja nende tootmiseks kasutatakse oluliselt vähem loodusressursse ja energiat. Robot saab kauba viia uksest ukseni, see navigeerib liikluses (ainult kõnniteedel) ohutumalt kui suured sõidukid ja pakk toimetatakse sihtkohta lühema ooteajaga. Robot ei tooda jäätmeid. Kliendini toimetatud saadetiste pakendid on võimalik saata taaskasutusse - kui klient on saanud oma paki kätte, siis on tal võimalus saata toote pakend ümberkäitlusesse. Andmevahetus kliendiga on paberivaba (pole vaja välja printida pakkelehti, saatelehti, arveid). Tänu robotile on jätkusuutlikud ka väiksemad kohalikud ettevõtted, kes ei suudaks oma toodet suuremate kullerfirmade kuluga kohale toimetada, sest autonoomse kuller-roboti teenuse hind saab olema kättesaadav kõigile, moodustades murdosa traditsioonilise kullerteenuse kuludest. Starshipi autonoomselt kullerrobotid hakkavad kasutama tsentraalseid keskusplatvorme, mis teenindavad kohalikke piirkondi ja kliendil on võimalus nutitelefoni abil valida endale saadetise saabumisaeg. Energia- ja keskkonnasääst, mida selliselt planeeritud logistika annab, on peadpööritav - auto abil tehtud ostlemisretkede asemel robotkullerite kasutamine aitaks viimati läbiviidud uuringute abil vähendada kohati kuni energiakulu ja CO2 heidet kümneid kordi.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/starship-london-2.jpg http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/880a4464.jpg

KESKKONNAJUHTIMISE KATEGOORIA

Kategooria võitja on:

Ensto Ensek AS

Vähendamaks ettevõtte kontoritest tulenevat keskkonnamõju ja suurendamaks töötajate ja koostööpartnerite keskkonnaalast teadlikkust, töötasid koostöös Ensto Eesti ja Soome kolleegid välja Ensto Green Office kontseptsiooni. Ensto Green Office on osa Ensto keskkonnajuhtimissüsteemist (ISO14001) ning sisaldab endas kõiki tavalisi juhtimissüsteemi elemente. Juurutamine algab Green Office meeskonna loomisega. Meeskonnatöös osalemine on vabatahtlik ning oodatud on kõik töötajad, kes soovivad kaasa aidata keskkonnasõbralikuma töökeskkonna loomisele. Meeskond koostab parendustegevustega keskkonnaprogrammi ning on vastutav selle teostamise eest. Tulemuslikkuse saavutamiseks panustatakse keskkonda kõige enam mõjutatavatesse valdkondadesse, keskendudes materjalide kasutamise optimeerimisele, elektrienergia säästlikule tarbimisele ja jäätmete taaskasutamisele. Strateegia keskmes on säästev areng, et tagada pidev parendus ja innovaatilisus.

Tulemuslikkust parandatakse läbi koolituste, järelevalve, auditeerimise ning juhtimissüsteemi ülevaatuse. Pilootprojektiks on Ensto Ensek AS Keila tehas, kus juurutamisega alustati 2016. aasta mais, novembris alustati juurutamisega Tallinna tehases. Mõlemas tehases on loodud Green Office meeskond, kes parendavad meie töökeskkonda. Eesmärgiks on juurutada Ensto Green Office kõigis Ensto kontorites üle maailma.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/ensto_logo_1.jpg     http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/green_office_logo.jpg http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/green_team_vaike.jpg

KESKKONNASÕBRALIKU TOOTE/TEENUSE KATEGOORIA

Kategooria võitja on:

Starship Technologies OÜ

Üks transporditeenuste turul enim keskkonda saastav ja ressursse ebaefektiivselt kasutav teenus on nn "viimase kilomeetri transport". Seda silmas pidades arendas Starship välja järgmise põlvkonna tehnoloogilise lahenduse, mis toob logistikasse uue ohutu, keskkonnasõbraliku ja pool-autonoomselt tegutseva kullerroboti. Robotid ei kasuta liikumiseks kütust (heited õhku, vette, maismaale puuduvad), ei tekita müra - on loodussõbralikud. Robotid on uuenduslikud, innovaatilised ja nende tootmiseks kasutatakse oluliselt vähem loodusressursse ja energiat. Robot saab kauba viia uksest ukseni, see navigeerib liikluses (ainult kõnniteedel) ohutumalt kui suured sõidukid ja pakk toimetatakse sihtkohta lühema ooteajaga. Robot ei tooda jäätmeid. Kliendini toimetatud saadetiste pakendid on võimalik saata taaskasutusse - kui klient on saanud oma paki kätte, siis on tal võimalus saata toote pakend ümberkäitlusesse. Andmevahetus kliendiga on paberivaba (pole vaja välja printida pakkelehti, saatelehti, arveid). Tänu robotile on jätkusuutlikud ka väiksemad kohalikud ettevõtted, kes ei suudaks oma toodet suuremate kullerfirmade kuluga kohale toimetada, sest autonoomse kuller-roboti teenuse hind saab olema kättesaadav kõigile, moodustades murdosa traditsioonilise kullerteenuse kuludest. Starshipi autonoomselt kullerrobotid hakkavad kasutama tsentraalseid keskusplatvorme, mis teenindavad kohalikke piirkondi ja kliendil on võimalus nutitelefoni abil valida endale saadetise saabumisaeg. Energia- ja keskkonnasääst, mida selliselt planeeritud logistika annab, on peadpööritav - auto abil tehtud ostlemisretkede asemel robotkullerite kasutamine aitaks viimati läbiviidud uuringute abil vähendada kohati kuni energiakulu ja CO2 heidet kümneid kordi.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/starship-london-2.jpg http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/880a4464.jpg

Kategoorias tunnustati ka:

OÜ Nordic Botanical

Ettevõte viib Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogiaalase pädevuse praktilisse looduskaitsesse, maastikukujundusse ja soovi korral igaühe õuele. Ettevõte koostab elurikkust väärtustavaid maastikuhoolduskavasid ja abistab maastikuarhitekte loodussõbralikus aia- ja linnakujunduses. Ettevõtte omapära seisneb selles, et minnakse oma tegevustes kavadest ja plaanidest kaugemale organiseerides praktilisi looduskaitsetöid ja kogudes looduslikelt niitudelt liigirikkaid seemnesegusid. Looduslikke seemnesegusid saab kasutada niiduhaljastuse loomises nii silmailuks, põllumajanduses kasulike tolmeldavate putukate elukeskkonnaks, kui ka endiste põllumaade ja karjääride tagastamisel looduskeskkonnale. Tulenevalt tehnika mobiilsusest, ollakse võimelised seemnete kogumise teenust pakkuma ka väljaspool Eestit. Nordic Botanical poolt pakutavad teenused võimaldavad Eesti looduskaitset tutvustada ka väljaspool riigipiire ning näidata, et elurikkust väärtustavasse keskkonda võib panustada ka erasektor.

 

  

 

Pakendivaba toidupood Paljas Pala

Fanner OÜ asutas 2016. aasta maikuus Eesti ja Baltikumi esimese pakendivaba toidupoe Paljas Pala. Turul olevatest poodidest saab välja tuua peamise erinevuse - kõik kaubad, mida kliendid osta soovivad, saavad nad osta oma anumatesse/pakenditesse ja kaalu järgi. See vähendab märkimisväärselt ühekordsete pakendite ja jäätmete tekkimist kodustes tingimustes ning toiduainete ületarbimist ja ära viskamist. Inimestel on võimalus osta toitu just endale vajaminev kogus. Poe sisustuse ehitamisel on kasutatud 95% taaskasutatud elementidest, alates euroalustest mööbli kuni tehnikani. Kuna hetkel on tegemist pisikese poega siis jäätmete teke pole märkimisväärne. Poole aasta jooksul on tekkinud kile ja plastik prügi ligikaudu 10 kg. Papp ja paber pakendeid on rohkem tekkinud, kuid palju kaste on läinud taaskasutusse tagasi. Kogu prügi sorteeritakse ja viiakse kogumispunktidesse. Pood püüab ka tootjaid mõtlema suunata ning tellib kauba pigem alternatiivses pakendis, mitte kiles ja plastikus. Klientidele pole siiani kaasa müüdud ühtegi kiles ega ühekordses pakendis toodet.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/paljas_pala_orig.png  http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/14115523_1800186233528918_1525475378016146504_o.jpg

Epokate OÜ

Ettevõte valmistab alates 2005. aastast kahekomponendilisi epoksüvaik põrandakattematerjale. Epoksüvaik materjalid koosnevad valdavalt epoksüvaigust ja kõvendiks olevast amiinist. Lisaks kasutatakse koostisosadeks mitmeid kemikaale, mis annavad toodetele erinevaid omadusi. Üks lisaainetest on 4-Nonüülfenool, mis on olnud lahusteid mittesisaldavates kahekomponendilistes epoksüvaik põrandakattematerjalides pikka aega laialt kasutatav materjali omadusi parandav komponent. Kümmekond aastat tagasi leiti, et nonüülfenool on inimese nahaga kokkupuutel hormoonsüsteemi kahjustava toimega ja ta lisati prioriteetsete ohtlike ainete nimistusse. Epokate ei soovinud olla ettevõte, kelle tegevuse käigus võib kahjustuda keskkond või inimesed, kes nende tooteid kasutavad ja paigaldavad, millest tulenevalt tegi ettevõte mitmeid uuringuid ja sadu katsetusi ning käesoleva aasta suvest alates Epokate OÜ oma toodetes nonüülfenooli ei kasuta.

2016. aasta kevadest alates toodab Epokate põrandakattevaikusid uute retseptide alusel, mis ei sisalda enam ohtliku ainet 4-nonüülfenool. Uute toodete katsetusteks sõlmis Epokate OÜ 2015 aasta lõpus järelvalvet teostava ettevõttega Bureau Veritas Eesti OÜ lepingu, selgitamaks välja Epokate OÜ toodete vastavuse Euroopas kehtivatele põrandakattematerjalidele kehtestatud standardite nõuetele. Kõik uute retseptide alusel teostatud katsetused vastasid standardites esitatud nõuetele. Ettevõte on võtnud sihiks töötada välja veelgi keskkonnasõbralikumaid tooteid. Järgnevate aastate jooksul püüame välja arendada bensüülalkoholi vabad krundid ja lakid ning tegeleda nende tootmisse viimisega. Selle saavutamiseks tehakse koostööd Balti Keskkonnafoorumiga projektis LIFE/Fit for Reach, et nelja aasta jooksul võiks ettevõte toota ilma lenduvate orgaaniliste ühenditeta (VOC=0) epoksüvaik põrandakatteid.

Epokate OÜ tootmise ja kemikaalide kasutuse kvaliteedi- ning keskkonnajuhtimissüsteemid on kontrollitud ja sertifitseeritud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standarditele alusel.

 

http://epokate.ee/wp-content/uploads/2016/06/3.jpg http://epokate.ee/wp-content/uploads/2013/04/1.jpg

AS Estko

2016. aastast on AS Estko esimene ettevõte, kes omab peaaegu kõikides puhastusvahendite tooterühmades EL ökomärgisega (EL Lilleke) tooteid (sealjuures kosmeetika osas on seep hetkel taotlusprotsessis). Võrreldes eelnenud toodetega on ettevõte arendanud keskkonnasõbralikumad tooted, kasutades keskkonnasõbralikumaid tooraineid ja vähendades või võimalusel loobudes inimese tervisele ning ümbritsevale keskkonnale ohtlike ainete kasutamisest. Näiteks fosfaadivabad pesuained ning ka täielikult fosforivabad pesuained. Kontsentreeritud toodete valmistamine aitab vähendada tekkivaid jäätmeid taara osas, võimalusel taara korduvkasutamine, topeltpakendamise vältimine. Ettevõte on juurutanud integreeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi, mille üks osa on ISO 14001 – keskkonnajuhtimissüsteem. Estko poliitika näeb ette, et nad arvestavad ja analüüsivad pidevalt klientide soove, nõudmisi, ettepanekuid ja vajadusi, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada – soov kodumaiste EL ökomärgisega toodete osas on alguse saanud klientide vajadustest. Ettevõte lõi „EL Lillekese“ märgiga toodete arendamisel alternatiivse, asjakohase valiku iga inimese/ettevõtte jaoks ja selle tulemusena ka kogu ühiskonna jaoks tervikuna, see valik on suunatud puhtama keskkonna tekkimisele ja hoidmisele. Estko soovib, et tarbija poolt kasutatav toode saastaks keskkonda minimaalselt.

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/estko.jpg   Pildiotsingu estko ökomärgis tulemus

KESKKONNASÕBRALIKU TOOTMISPROTSESSI KATEGOORIA

Kategooria võitja on:

Lennuliiklusteeninduse AS

FRA  projekti eesmärgiks on Euroopa õhuruumi kasutamise efektiivsuse suurendamine. Piltlikult saab seda võrrelda maanteeliiklusega selliselt, et kahe punkti vaheline kiirtee ei tarvitse olla parim lahendus sõitjale. Kes soovib ilusaid vaateid, kes soodsat ilma, kes kiiremat kohale jõudmist (nt suviste teeremontide vältimiseks saab kasutada alternatiivseid võimalusi, et saaks kohale kiiremini ja mugavamalt). Õhusõidukite käitajatel on avaramad võimalused optimeerida oma lennuplaane/ lennuprofiile kuluefektiivsuse parandamiseks, võttes arvesse järgmisi muutujaid: teekonna pikkus ja selle läbimiseks kulunud aeg, kütuse kulu ja hind; navigatsioonitasud; ilmastikutingimused, õhuruumipiirangud. Mida suurem FRA (Free Routing Airspace – vabalt planeeritavate marsruutidega õhuruum) ala, seda avaramad on optimeerimise võimalused ja seda suurem tõenäosus, et operaator vaba planeerimise võimalust kasutab. Prognoositavalt puudutab muudatus NEFAB alal aastal 2022 ligikaudu 1,75 miljonit lendu, kokkuhoitud lennutee kogupikkus on eeldatavalt 3,2 miljonit km, kokkuhoitud lennuaeg on ligikaudu 5000 lennutundi ja kokkuhoitud kütusekogus on ligikaudu 10 tuhat tonni, maksumusega ligikaudu 7 M€. FRA kontseptsiooni eesmärk on: pakkuda operatsioonilist, keskkondlikku ja kulude säästu; parandada ka lennuplaani ja lennatud trajektoori kokkulangevust, mis omakorda suurendab lennu kulgemise prognoositavust.

 

 

KANDIDAADID

AS Eskaro

Ettevõte tegeleb värvide, lakkide ja teiste viimistlusmaterjalide tootmisega, kes kuulub alates 2008. aastast rahvusvahelisse gruppi Eskaro Group AB. Säästva arengu, ringmajanduse ja ressursitõhususe põhimõtetel, keskkonnahoiul ning sotsiaalsel vastutusel põhinev tootmissüsteemi omav ettevõte on järjepidevalt teinud tööd, et oluliselt vähendada oma tegevustest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale. Tegutsevad sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena,  koheldes oma töötajaid, kliente, huvigruppe võrdväärselt ja õiglaselt. Keskkonnaeesmärkide saavutamist seiratakse indikaatorite abiga. Järjepidevalt tegeletakse toodete ja teenuste kvaliteedi parendamisega, edasi arendamisega, et pakkuda klientidele keskkonnahoidlikke ja inimsõbralikke tooteid. Et tagada kvaliteetne toodang omab ettevõte selle aasta märtsist integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi (ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007). Visioon on saada üheks juhtivaks keskkonnasäästlike ja kasutajasõbralike värvide ning muude viimistlusmaterjalide tootjaks Põhja- ja Ida-Euroopas.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/mbb_2403.jpg http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/eskaro_fasad.jpg

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/eskaro_logo_est.jpg

Ensto Ensek AS

Vähendamaks ettevõtte kontoritest tulenevat keskkonnamõju ja suurendamaks töötajate ja koostööpartnerite keskkonnaalast teadlikkust, töötasid koostöös Ensto Eesti ja Soome kolleegid välja Ensto Green Office kontseptsiooni. Ensto Green Office on osa Ensto keskkonnajuhtimissüsteemist (ISO14001) ning sisaldab endas kõiki tavalisi juhtimissüsteemi elemente. Juurutamine algab Green Office meeskonna loomisega. Meeskonnatöös osalemine on vabatahtlik ning oodatud on kõik töötajad, kes soovivad kaasa aidata keskkonnasõbralikuma töökeskkonna loomisele. Meeskond koostab parendustegevustega keskkonnaprogrammi ning on vastutav selle teostamise eest. Tulemuslikkuse saavutamiseks panustatakse keskkonda kõige enam mõjutatavatesse valdkondadesse, keskendudes materjalide kasutamise optimeerimisele, elektrienergia säästlikule tarbimisele ja jäätmete taaskasutamisele. Strateegia keskmes on säästev areng, et tagada pidev parendus ja innovaatilisus.

Tulemuslikkust parandatakse läbi koolituste, järelevalve, auditeerimise ning juhtimissüsteemi ülevaatuse. Pilootprojektiks on Ensto Ensek AS Keila tehas, kus juurutamisega alustati 2016. aasta mais, novembris alustati juurutamisega Tallinna tehases. Mõlemas tehases on loodud Green Office meeskond, kes parendavad meie töökeskkonda. Eesmärgiks on juurutada Ensto Green Office kõigis Ensto kontorites üle maailma.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/ensto_logo_1.jpg     http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/green_office_logo.jpg http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/green_team_vaike.jpg

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Alates 2014. aastast tegeletakse Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses projektiga „Mina töötan“, mille raames valmistatakse kasutatud reklaamplakatitest taaskasutatavaid paberpakendeid. Läbi paberkottide valmistamise kujundatakse klientide (koduta inimesed) tööharjumust ning kasvatatakse ja arendatakse nende vastutus- ning kohusetunnet, kaasklientide ja töötajatega arvestamise- ning suhtlemise oskust. 
Läbi projekti on sellel aastal propageeritud Eesti ühiskonnas rohelist mõtteviisi ja materjalide taaskasutamist, teavitatud ühiskonda koduta inimeste teemast ning pakutud lisaväärtust Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klientidele. 2014. aastal valmistati 21 062, 2015. aastal 18 574 ja 2016. aasta kümne kuuga 16 530 paberpakendit. 25. novembri seisuga on huvilistele jaotatud 12 910 paberpakendit. Sellel aastal on jaotatud paberpakendeid nt Tallinna Käsitöömess MTÜ-le, Keskkonnaametile, SA Eesti Vabaõhumuuseumile, Eesti Näituste AS-le, Stockmann AS-le, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidule, Sotsiaalministeeriumile, Eesti Toiduainetetööstuse Liidule.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/1.jpg http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/3.jpg

Starship Technologies OÜ

Üks transporditeenuste turul enim keskkonda saastav ja ressursse ebaefektiivselt kasutav teenus on nn "viimase kilomeetri transport". Seda silmas pidades arendas Starship välja järgmise põlvkonna tehnoloogilise lahenduse, mis toob logistikasse uue ohutu, keskkonnasõbraliku ja pool-autonoomselt tegutseva kullerroboti. Robotid ei kasuta liikumiseks kütust (heited õhku, vette, maismaale puuduvad), ei tekita müra - on loodussõbralikud. Robotid on uuenduslikud, innovaatilised ja nende tootmiseks kasutatakse oluliselt vähem loodusressursse ja energiat. Robot saab kauba viia uksest ukseni, see navigeerib liikluses (ainult kõnniteedel) ohutumalt kui suured sõidukid ja pakk toimetatakse sihtkohta lühema ooteajaga. Robot ei tooda jäätmeid. Kliendini toimetatud saadetiste pakendid on võimalik saata taaskasutusse - kui klient on saanud oma paki kätte, siis on tal võimalus saata toote pakend ümberkäitlusesse. Andmevahetus kliendiga on paberivaba (pole vaja välja printida pakkelehti, saatelehti, arveid). Tänu robotile on jätkusuutlikud ka väiksemad kohalikud ettevõtted, kes ei suudaks oma toodet suuremate kullerfirmade kuluga kohale toimetada, sest autonoomse kuller-roboti teenuse hind saab olema kättesaadav kõigile, moodustades murdosa traditsioonilise kullerteenuse kuludest. Starshipi autonoomselt kullerrobotid hakkavad kasutama tsentraalseid keskusplatvorme, mis teenindavad kohalikke piirkondi ja kliendil on võimalus nutitelefoni abil valida endale saadetise saabumisaeg. Energia- ja keskkonnasääst, mida selliselt planeeritud logistika annab, on peadpööritav - auto abil tehtud ostlemisretkede asemel robotkullerite kasutamine aitaks viimati läbiviidud uuringute abil vähendada kohati kuni energiakulu ja CO2 heidet kümneid kordi.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/starship-london-2.jpg http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/880a4464.jpg

Mulieres OÜ

Ettevõte on kodumaine tootja, kelle looduslike koostisosadega üldpuhastusvahendite ja pesugeelide valmistamiseks on kasutatud oliiviõliseepi ning mida lõhnastatakse kvaliteetsete eeterlike õlidega. Mulieres on loonud tootesarja teadlikule tarbijale, kes kasutavad ainult looduslike koostisosadega ja allergiavabu tooteid, mis on heade puhastusomadustega ja ohutud nii inimestele kui ka looduskeskkonnale. Ettevõte on liitunud pakendirevolutsiooniga, kasutades öko-pakendeid, mis on valmistatud ümbertöödeldud paberist ning sisaldavad 70% vähem plastikut. Mulieres pesugeeli „Roosiaed“ sai „Natural and Organic Scandinavia 2016„ messil „Best New Eco/Natural Living Product" tunnustuse. Mulieres pesugeelide ja üldpuhastusvahendite sari on elustiili toode, mis muudab inimeste tarbimisharjumusi ja on sotsiaalselt vastutustundlik. Ettevõtte tegevus panustab elurikkuse kaitsesse, jätkusuutlikku kasutusse, kui ka loodusressursside säästlikkusse kasutamisse, olles eeskujuks ja teerajajaks tarbimisharjumuste muutmisel.

 

 

  

OÜ Nordic Botanical

Ettevõte viib Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogiaalase pädevuse praktilisse looduskaitsesse, maastikukujundusse ja soovi korral igaühe õuele. Ettevõte koostab elurikkust väärtustavaid maastikuhoolduskavasid ja abistab maastikuarhitekte loodussõbralikus aia- ja linnakujunduses. Ettevõtte omapära seisneb selles, et minnakse oma tegevustes kavadest ja plaanidest kaugemale organiseerides praktilisi looduskaitsetöid ja kogudes looduslikelt niitudelt liigirikkaid seemnesegusid. Looduslikke seemnesegusid saab kasutada niiduhaljastuse loomises nii silmailuks, põllumajanduses kasulike tolmeldavate putukate elukeskkonnaks, kui ka endiste põllumaade ja karjääride tagastamisel looduskeskkonnale. Tulenevalt tehnika mobiilsusest, ollakse võimelised seemnete kogumise teenust pakkuma ka väljaspool Eestit. Nordic Botanical poolt pakutavad teenused võimaldavad Eesti looduskaitset tutvustada ka väljaspool riigipiire ning näidata, et elurikkust väärtustavasse keskkonda võib panustada ka erasektor.

 

  

 

Lennuliiklusteeninduse AS

FRA  projekti eesmärgiks on Euroopa õhuruumi kasutamise efektiivsuse suurendamine. Piltlikult saab seda võrrelda maanteeliiklusega selliselt, et kahe punkti vaheline kiirtee ei tarvitse olla parim lahendus sõitjale. Kes soovib ilusaid vaateid, kes soodsat ilma, kes kiiremat kohale jõudmist (nt suviste teeremontide vältimiseks saab kasutada alternatiivseid võimalusi, et saaks kohale kiiremini ja mugavamalt). Õhusõidukite käitajatel on avaramad võimalused optimeerida oma lennuplaane/ lennuprofiile kuluefektiivsuse parandamiseks, võttes arvesse järgmisi muutujaid: teekonna pikkus ja selle läbimiseks kulunud aeg, kütuse kulu ja hind; navigatsioonitasud; ilmastikutingimused, õhuruumipiirangud. Mida suurem FRA (Free Routing Airspace – vabalt planeeritavate marsruutidega õhuruum) ala, seda avaramad on optimeerimise võimalused ja seda suurem tõenäosus, et operaator vaba planeerimise võimalust kasutab. Prognoositavalt puudutab muudatus NEFAB alal aastal 2022 ligikaudu 1,75 miljonit lendu, kokkuhoitud lennutee kogupikkus on eeldatavalt 3,2 miljonit km, kokkuhoitud lennuaeg on ligikaudu 5000 lennutundi ja kokkuhoitud kütusekogus on ligikaudu 10 tuhat tonni, maksumusega ligikaudu 7 M€. FRA kontseptsiooni eesmärk on: pakkuda operatsioonilist, keskkondlikku ja kulude säästu; parandada ka lennuplaani ja lennatud trajektoori kokkulangevust, mis omakorda suurendab lennu kulgemise prognoositavust.

 

Epokate OÜ

Ettevõte valmistab alates 2005. aastast kahekomponendilisi epoksüvaik põrandakattematerjale. Epoksüvaik materjalid koosnevad valdavalt epoksüvaigust ja kõvendiks olevast amiinist. Lisaks kasutatakse koostisosadeks mitmeid kemikaale, mis annavad toodetele erinevaid omadusi. Üks lisaainetest on 4-Nonüülfenool, mis on olnud lahusteid mittesisaldavates kahekomponendilistes epoksüvaik põrandakattematerjalides pikka aega laialt kasutatav materjali omadusi parandav komponent. Kümmekond aastat tagasi leiti, et nonüülfenool on inimese nahaga kokkupuutel hormoonsüsteemi kahjustava toimega ja ta lisati prioriteetsete ohtlike ainete nimistusse. Epokate ei soovinud olla ettevõte, kelle tegevuse käigus võib kahjustuda keskkond või inimesed, kes nende tooteid kasutavad ja paigaldavad, millest tulenevalt tegi ettevõte mitmeid uuringuid ja sadu katsetusi ning käesoleva aasta suvest alates Epokate OÜ oma toodetes nonüülfenooli ei kasuta.

2016. aasta kevadest alates toodab Epokate põrandakattevaikusid uute retseptide alusel, mis ei sisalda enam ohtliku ainet 4-nonüülfenool. Uute toodete katsetusteks sõlmis Epokate OÜ 2015 aasta lõpus järelvalvet teostava ettevõttega Bureau Veritas Eesti OÜ lepingu, selgitamaks välja Epokate OÜ toodete vastavuse Euroopas kehtivatele põrandakattematerjalidele kehtestatud standardite nõuetele. Kõik uute retseptide alusel teostatud katsetused vastasid standardites esitatud nõuetele. Ettevõte on võtnud sihiks töötada välja veelgi keskkonnasõbralikumaid tooteid. Järgnevate aastate jooksul püüame välja arendada bensüülalkoholi vabad krundid ja lakid ning tegeleda nende tootmisse viimisega. Selle saavutamiseks tehakse koostööd Balti Keskkonnafoorumiga projektis LIFE/Fit for Reach, et nelja aasta jooksul võiks ettevõte toota ilma lenduvate orgaaniliste ühenditeta (VOC=0) epoksüvaik põrandakatteid.

Epokate OÜ tootmise ja kemikaalide kasutuse kvaliteedi- ning keskkonnajuhtimissüsteemid on kontrollitud ja sertifitseeritud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standarditele alusel.

 

http://epokate.ee/wp-content/uploads/2016/06/3.jpg http://epokate.ee/wp-content/uploads/2013/04/1.jpg

Pakendivaba toidupood Paljas Pala

Fanner OÜ asutas 2016. aasta maikuus Eesti ja Baltikumi esimese pakendivaba toidupoe Paljas Pala. Turul olevatest poodidest saab välja tuua peamise erinevuse - kõik kaubad, mida kliendid osta soovivad, saavad nad osta oma anumatesse/pakenditesse ja kaalu järgi. See vähendab märkimisväärselt ühekordsete pakendite ja jäätmete tekkimist kodustes tingimustes ning toiduainete ületarbimist ja ära viskamist. Inimestel on võimalus osta toitu just endale vajaminev kogus. Poe sisustuse ehitamisel on kasutatud 95% taaskasutatud elementidest, alates euroalustest mööbli kuni tehnikani. Kuna hetkel on tegemist pisikese poega siis jäätmete teke pole märkimisväärne. Poole aasta jooksul on tekkinud kile ja plastik prügi ligikaudu 10 kg. Papp ja paber pakendeid on rohkem tekkinud, kuid palju kaste on läinud taaskasutusse tagasi. Kogu prügi sorteeritakse ja viiakse kogumispunktidesse. Pood püüab ka tootjaid mõtlema suunata ning tellib kauba pigem alternatiivses pakendis, mitte kiles ja plastikus. Klientidele pole siiani kaasa müüdud ühtegi kiles ega ühekordses pakendis toodet.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/paljas_pala_orig.png  http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/14115523_1800186233528918_1525475378016146504_o.jpg

AS Estko

2016. aastast on AS Estko esimene ettevõte, kes omab peaaegu kõikides puhastusvahendite tooterühmades EL ökomärgisega (EL Lilleke) tooteid (sealjuures kosmeetika osas on seep hetkel taotlusprotsessis). Võrreldes eelnenud toodetega on ettevõte arendanud keskkonnasõbralikumad tooted, kasutades keskkonnasõbralikumaid tooraineid ja vähendades või võimalusel loobudes inimese tervisele ning ümbritsevale keskkonnale ohtlike ainete kasutamisest. Näiteks fosfaadivabad pesuained ning ka täielikult fosforivabad pesuained. Kontsentreeritud toodete valmistamine aitab vähendada tekkivaid jäätmeid taara osas, võimalusel taara korduvkasutamine, topeltpakendamise vältimine. Ettevõte on juurutanud integreeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi, mille üks osa on ISO 14001 – keskkonnajuhtimissüsteem. Estko poliitika näeb ette, et nad arvestavad ja analüüsivad pidevalt klientide soove, nõudmisi, ettepanekuid ja vajadusi, eesmärgiga vastata klientide ootustele ja võimalusel neid ka ületada – soov kodumaiste EL ökomärgisega toodete osas on alguse saanud klientide vajadustest. Ettevõte lõi „EL Lillekese“ märgiga toodete arendamisel alternatiivse, asjakohase valiku iga inimese/ettevõtte jaoks ja selle tulemusena ka kogu ühiskonna jaoks tervikuna, see valik on suunatud puhtama keskkonna tekkimisele ja hoidmisele. Estko soovib, et tarbija poolt kasutatav toode saastaks keskkonda minimaalselt.

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/estko.jpg   Pildiotsingu estko ökomärgis tulemus

 

AS Eskaro

Tegemist on esimese ettevõttega Eestis, kes sai laevärvile Euroopa Liidu ökomärgise „EL Lilleke“ kasutusõiguse. Ettevõte pikendas tänavu aastal Primo 2 värvile antud ökomärgise kasutusõigust vastavalt uutele ajakohastatud Euroopa Liidu kriteeriumidele. EL I- tüübi ökomärgisega (vastab ISO 14024 standardile) värvi kasutamine aitab liikuda puhtama sisekliima ja väliskeskkonna suunas. Ökomärgisega toode on teistest samasse tooterühma kuuluvatest toodetest tervisele ja keskkonnale ohutum. Suur osa meie elust möödub siseruumides ja sellest  tulenevalt peab sisekliima olema ka tervisele ohutu. Seda saame tagada kasutades ökomärgisega värve, kus ohtlike ja lenduvate orgaaniliste ainete sisaldus on piiratud, keskkonnale ohutum, ei tekita mutageenne, kantserogeenne, ei ole viljakust kahjustava toksilise toimega. Ökomärgisega värvi kasutamine loob eelduse, et negatiivne keskkonnamõju on väiksem kogu värvi elutsükli vältel, võrreldes teiste samalaadsete värvidega. Klientide keskkonnateadlikkuse suurenemine oli üheks põhjuseks miks sündis Primo 2 värv. Teadlik klient soovib, et värv ei lõhnaks ja erilised nõuded on tulevastel emadel, et nende lastetoad oleks viimistletud inimsõbralike värvidega. Käesoleval ajal tegeleb ettevõte teiste kategooriate arendusega, et viia need vastavusse ökomärgise kriteeriumidega.

 

http://www.keskkonnaauhind.ee/sites/keskkonnasober/files/webform/primo2_3l_view1.png