Kutsume hääletama oma lemmiku keskkonnakäpa poolt!

Tänasest on avatud  Keskkonnakäpa konkursi rahvahääletus. Alates 18. maist kuni 31. maini on kõigil soovijatel võimalik kaasa rääkida parima keskkonnasõbraliku haridustegevuse väljaselgitamisel, valides selleks portaalis www.keskkonnatunnustused.ee oma lemmikkandidaat ja andes talle oma poolthääl.

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul teevad lasteaiad ja koolid tänuväärset tööd keskkonnahariduse andmisel ja Keskkonnakäpa konkurss on hea võimalus parimaid praktikaid tunnustada ja tutvustada.
„Soovime näidata tervele Eestile neid koole, lasteaedu ja organisatsioone, kelle keskkonnateadlikud algatused on silmapaistvalt nutikad. Hea meel on, et õpetajad ja huviringide juhid jätkuvalt väärtustavad loodushoidu ja tahavad sellesse panustada,“ lausus Kokk.
Kokku esitati konkursile 49 kandidaati. Konkursile esitatud kandidaate hinnatakse viies rühmas: lasteaed, õpilasrühm/klass, õpetaja, kool ning keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kandideerida sai kategooriates: Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator. Viimane on eriauhind, mis antakse tegevuste eest, mille käigus on leitud uudseid/leidlikke lahendusi keskkonnateemade käsitlemisel, olgu selleks põiming erinevate ainevaldkondade vahel, keskkonnasõbralikkust edendavad uuringud, vaatlused, leiutised, kampaaniad, koostöö lastevanemate ja ettevõtetega jms.

Žürii hindab esitatud projektide leidlikkust ja innovatiivsust, tegevuste/tulemuste ressursisäästlikkust, tegevuse positiivset mõju keskkonnale ja keskkonnateadlikkusele (väärtushinnangud, hoiakud, muutused osalejate käitumises, ressursside kasutus, keskkonnakaitse) ning tegevuse mõju iseloomustavaid aspekte, kus eelistatud on pikaajalised ja suure mõjuga projektid ja/või tegevused.

Žüriil ei ole kohustust välja anda auhinda igas kandideerimise rühmas. Hindamine põhineb žürii autoriteedil ja konsensuslikul otsusel.

Keskkonnakäpa rahvalemmiku valimisel saavad osaleda kõik huvilised, minnes selleks  https://keskkonnatunnustused.ee/et/keskkonnakapp veebilehele ning andes enda lemmikule hääl. Keskkonnakäpa tegemistel saab kätt pulsil hoida ka Facebookis https://www.facebook.com/keskkonnakapp

Võitjad selguvad juuni esimesel nädalal.