Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilasesindus

Puhtama keskkonna nimel! 

 

Soovime õpilastele, õpetajatele ja kodustele teadvustada, et taara ei peaks vedelema niisama, eriti koolimaja peal. Me täidame oma kooli plastiktaara kogumiskastidega, et koguda kokku kogu plastik koolis ja vältida selle sattumist tavaprügi hulka.

Plastik on ümbertöödeldav materjal ning seda saab taaskasutada. Korraldame klassidevahelist võistlust “Parim Klass” ja ergutame igati õpilasi punkte koguma. Me võtsime kooli vanad lavakaunistuseks mõeldud kastid ja värvisime ära. Lisaks kasutame kooli jaoks ostetud projektoritega tulnud suuri pappkaste. Kogu taara viiakse taaratagastamise punkti ja raha kasutatakse kooli klassidevahelise võistluse projekti “Parim Klass” toetamiseks. Lisaks korraldame võistluse klasside vahel, kes suudab kõige rohkem taarat oma klassiga koguda (ka kodust) ja meile tuua. Nemad saavad selle eest lisapunkte ja suurendavad oma võimalust võita.

Millist tulemust tahame? Puhtamat kooli, puhtamat keskkonda, jagada teadmisi taaskasutusest.