Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu rühm Päevalill

"Linnud on meie sõbrad"

 

Projekt teemal "Linnud on meie sõbrad" aitas arendada lastes erinevaid oskusi: märkama, kirjeldama, nimetama, aitama. Läbi mängu, vestluse, kunstilise tegevuse ja loovülesannete lahendamise jõudsid lapsed uute teadmisteni ning rõõmuga aitavad linde.

Kuna lasteaia õueala võimaldab rikkalt kasutada õueõpet otsustasid rühmaõpetajad lastega uurida, vaadelda ja õppida linde. Projektis olid lõimitud meediaõpetuse, õuesõpetuse ja üldõpetuse tegevused. Tegevuste eesmärgid olid seotud riikliku alushariduse õppekavaga. Iga planeeritud tegevus oli lõimitud, mis projektõppe puhul on oluline. Tegevuste planeerimisel olid fookusesse võetud ka sotsiaalsed teemad (tunded, viisakas käitumine, hoolitsemine jne). Tegevuse teemad rikastasid lapse loovust ja arendavad fantaasiat. Kõik tegevused olid ka mängulised, sest mäng on koolieelses lasteasutuses põhitegevus.

Pikaajaline projekt on hea seepärast, et see võimaldas ka aeglasematel lastel asja vastu huvi tundma ning kaasa mõtlema hakata. Projekti tulemusteks on PowerPointi esitlus tehtud tööst ja raamat. Esitlus ja raamat sisaldavad tehtud tööd projekti teemal - fotod, mängud, jutukesed, luuletused ja mõistatused.