Väikese nutika tarbija sirgumine - Tallinna Liikuri Lasteaia 10.rühm

Tallinna Liikuri Lasteaial on au omada Rohelise Kooli lippu, mille eestvedajaks lasteaias on 10. rühma õpetajad. Teades, et lapsed käituvad mitte meie sõnade, vaid tegude järgi otsustasime lastega olla nii keskkonnasõbralikud kui võimalik. Seletasime lastele, kuidas saame oma tegevusega aidata kaasa kliimamuutuste pidurdamisele ja looduses ökoloogilise tasakaalu säilitamisele. Et üha uute asjade ostmine pole jätkusuutlik ja äravisatud asjad looduses kahjustavad meid ümbritsevat elukeskkonda:
Puude säästmiseks kogume ja taaskasutame paberit, ajalehti ja ajakirju ning kartongi.Teeme koostööd trükikojaga, kust saame paberjäätmeid. Rühmas on taaskasutusmaterjali jaoks eraldi riiul.

Lapsed meisterdavad plasttaarast, mida ei saa tagastada, fantastilisi sõidukeid ja majakesi. Harutatud lõngast kaunistusi, pilte, nukukesi, lilleõisi jne. Lisaks pudelikorkidest ja küünlaümbristest kuuseehteid. Kasutatud paberkotte kasutame paberjäätmete  korjamiseks ja kilekottidest valmistasime hernehirmutise aiamaale. Jäätisepulkadest valmivad majakesed, kasutatud puhtaks pestud ühekordsetest nõudest teeme loomakesi, kartongist munakarbid on abiks taimede ettekasvatamisel,  plastmasskorke –ja kaasi kasutati massaaživaipade valmistamiseks jne 

Taaskasutamisest on valminud ka näitused: „Metsaolümpia“ looduslikust materjalist ja „Minu Eestimaa. Meri ja rannik“ taaskasutatavast materjalist. Lisaks ka multifilmid, mille tegemisel taaskasutus- ja looduslik materjal. Toomapäeval teeme Tahma Tooma ja vastlapäeval kada, kuhu sisse paneme kulunud riided.

Panustades negatiivse keskkonnamõju vähendamisse, väärtustame looduslähedast keskkonda, aitame kaasa laste ja lapsevanemate keskkonnateadlikkuse suurendamisele.                                            

 

wc-paberituutudest-ja-plakatitest-2020.-aastaloomad-riiul-teise-ringi-materjalidega-_0.jpg