Sipsiku loodusrada - Maardu lasteaed Sipsik

Lastel on erakordne anne vaadata enda ümber kõike suurte ja huvitatud silmadega. Loodus meie ümber on väga suur õpetaja ja et seda veelgi rohkem ära kasutada, kaardistas Maardu lasteaed Sipsik õuesõppe töörühm õpetaja Reelika Kõivumägi eestvedamisel meie õuealal asuvad puud ja põõsad. Kokku valmis selle tulemusena 17 infotahvlit, kus leiab huvitavaid fakte ja pildimaterjali puu/põõsa kohta. 

Alates 2020. aasta novembrist on kõik 7 aiarühma saanud rikastada oma õuesõppetegevusi lasteaia õuealal, kus saadakse uusi teadmisi puude ja põõsaste kohta ning jälgitakse looduse aastaringi. Kuna iga tahvli peal on ka pilt puu/põõsa lehest või viljast, siis on olnud huvitav jälgida, mis saab puust sügisel, talvel ja kevadel. Infotahvlid pakuvad palju erinevaid võimalusi lisaks loodusalastele teadmistele - koolieelikud harjutavad lugemisoskust ja lahendavad temaatilisi ristsõnu, nooremad otsivad tuttavaid tähti kirjatükkidest. Väikesed nuputavad, mis kujuga võiks olla tahvlid puude juures ja loevad ära mitu nurka sel on või otsivad erinevaid värve piltidelt. 

Reelika on oma entusiasmi ja looduse armastusega eeskujuks oma rühma lastele ja kolleegidele. Ka puude ja põõsaste kaardistamise idee ja valminud loodusraja kasutamine õppetegevustes ning heade praktikate jagamine kolleegidega on kogu õppeaasta jooksul olnud igati edukas. 
Puude kaardistamine õuealal on kindlasti suurendanud nii laste kui õpetajate huvi  erinevate puuliikide vastu, pannud märkama aastaaegade vaheldumist. Loodus meie ümber on põnev ja tänu õpetaja Reelika vahvale  ideele ja teostusele saame me sellest veel rohkem osa, oskame hinnata ja märgata.  Reelika on meie tubli tegutseja!

 

kask.jpg