Digitark ja Prügikoll on Päikesekiire sõbrad head! - Viljandi valla lasteaed Päikesekiir

Päikesekiire lasteaias on sellel õppeaastal tähelepanu all prügi tekkimine, sorteerimine, vähendamine. Prügi sorteerimise nippe jagasid loodusesõbrad Kertu ja Liisi, lasteaia töötajad külastasid Viljandi jäätmejaama, kus saime teada, mis meie prügist edasi saab.

Lasteaias viisime läbi prügiauditi - vaatasime üle meie prügikastide sisu ja arutlesime, kas on midagi, mis olmeprügis olema ei peaks. Auditi tulemusena hakkasime olmeprügist eraldama paberit, biojäätmeid, pakendeid, ohtlikke jäätmeid. Täna on lasteaial olemas paberi jaoks eraldi prügikast, kuhu kogume kokku kolme maja paberjäätmed. Pakendid viime pakendikasti. Biolagunevad jäätmed, mis ei mahu komposti, jõuavad kanadele. Lisaks oleme ürituste läbiviimisel loobunud ühekordsete nõude kasutamisest. Koostöös vanematega on lapsel lasteaias oma joogipudel.

Prügiauditi tulemusel selgus veel, et meie prügist moodustab enamuse paber. Paberi taaskasutamiseks võimaluste leidmiseks käisime lasteaia töötajatega mõtteid kogumas Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis. Kätekuivatuspaberi hulga vähendamiseks otsustasime töötajatega kasutusele võtta riidest käterätikud.

See, et esialgu prügina näiv ese võib olla hea käelise tegevuse vahend, sai kinnitust, kui kutsusime vanemaid lastega koos Digitarka ja Prügikolli meisterdama - lisaks kastidele ja pudelitele kasutati ära ka katkise mänguasja helisalvesti, LED valgusriba ja muudki.

Keskkonnahoiu tutvustamise ühe viisina kasutame matkamist. Nii õppekäigud lähikonda kui ka matkaring on võimalus kanda edasi loodust säästvat mõtteviisi (kuidas käituda ja missugusena loodus endast maha jätta). Võimalusel, kui tegevus on ohutu, oleme kokku korjanud ka prügi ning viinud prügikasti.