Lasteaed

Paikuse Lasteaed on loodust ning keskkonda väärtustav õppeasutus. Kasutatakse ära kõike looduse poolt pakutavat, et anda lastele võimalusi ise tegutsemiseks ja ümbritseva keskkonna tundmaõppimiseks. Näiteks kasvatatakse ise maitsetaimi, osaletakse kurgikasvatusprojektis, komposteeritakse tekkivaid jäätmeid ning tegutsetakse palju õues.

Juba teist aastat järjest korraldas Tallinna Suur-Pae lastead loodusteemalise konverentsi, kus lasteaedade õpetajad said jagada oma häid praktikaid kolleegidega. Tänavused osalejad olid üle Eesti. Väärtuslik loodus- ja keskkonnateemaliste õppetegevuste jagamine kolleegilt-kolleegile!

Pelguranna lasteaia lapsed tahavad erinevaid taimi kasvatada, nende eest hoolitseda ja näha taimede arengut seemnetest viljadeni. Lõimegi õppeaia, kus on marjapõõsad, viljapuud, peenrakastid, kompostikast, veenõu ja kus lapsed saaksid  käia kindla eesmärgiga - OMA TAIMEDE EEST HOOLITSEMAS! 

184042798_546713029827346_8967276186499630804_n.jpg

Möödunud kevadel rajati Sillaotsa Kooli lasteaia õuealale aiandusnurk, mille kesksel kohal on loodusressursside jätkusuutlik kasutamine. Igal rühmal on oma isiklik taimekast. Taimede kastmiseks kogume ja kasutame vihmavett. Teeme aiakomposti, et mõne aasta pärast saada väärtuslikku kompostimulda.
 

PAIde Lasteaed Lillepai maja sai eelmisel aastal lasteaia õuealale kompostikastid. Sel sügisel oli seal paar ilusat kõrvitsat. Kõrvitsad said annetatud Loomaaiale ning kampaaniaga tulid kaasa ka lapsevanemad ning lasteaia personal. 

Koostöös lastevanemate ja kogukonnaga on Paldiski Lasteaed Naerulind leidnud ja leiab jätkuvalt erinevaid keskkonnasõbralikke ning taaskasutust võimaldavaid loovaid lahendusi lasteaia õueala mitmekesistamiseks. 

Mardi lasteaia soovist liituda rohelise kooli programmiga kasvas projekt „Saame prügiga sõbraks“, mille raames suurendati teadlikkust jäätmetest, taaskasutusest ja tehti üleskutse ka peredele tegevustes osaleda. 
 

Tarvastu Lasteaia suverühma eesmärk on pakkuda lapsele võimalikult palju suviseid tegevusi, mis on seotud vee ja liivaga. Meie lapsi on suve perioodil aastate rõõmustanud ka lemmikloomad. 

tarvastu.jpg

Arbu lasteaias on ühendatud erinevad aktiivõppemeetodid: Reggio pedagoogika, Roheline kool, avastusõpe ja õuesõpe. Need on meie õppetegevuse korraldamisel üks prioriteete ja kõik nad toetavad meie laste õppimist ja arengut!

logo-tal.jpg

2020. aasta kevadel otsustas Rakvere Kungla lasteaia Rohelise Kooli töögrupp, et suurendamaks lasteaia õueala elurikkust, istutame sügisel õueala põõsaste alla erinevaid kevadlilli. Kuna varakevadel on tolmeldajatel väga vähe süüa on iga õitsev õis kulla hinnaga. 
 

Kärdla Lasteaia lapsed on õnnelikud lapsed, sest neil on olnud võimalus osaleda aastaringselt keskkonna - ja loodushariduslikes projektides.  Meie lasteaia lapsed on saanud õppida läbi RMK matka- ja õpperadade matkates, erinevate muuseumide programme läbides, loodushariduskeskuste õppepäevadel osaledes ja toredate keskkonnategelaste külaskäike nautides. 

 

Pallipõnni lasteaia lapsed tegelevad linnaaiandusega, omandavad esivanemate oskusi ja tunnevad rõõmu toimetamisest aias ning enda kasvatatud värskest ja kõrge toiteväärtusega ökoloogilisest toidust. Ühistöös õpitakse tegema head keskkonnale, säästma ja vastutusest rõõmu tundma.          

palliponni-uus-logo.jpg

Aruheina lasteaed kutsub juba neljandat aastat lasteaias käivate laste peresid ühisele talvematkale, et kaasata nii peresid kui ka kogukonna liikmeid läbi ühistegevuse, omavahel rohkem tutvuda ja mõnusalt aega veeta.

Õuesõppe kaasajastamiseks ja laste õpivõimaluste rikastamiseks on lasteaiamaja ümber loodud QR koodi abil loetav õpperada, mille abil saavad nii lapsed kui täiskasvanud oma teadmisi täiendada.

tarvastu.jpg

Eralasteaed Kaur on tegutsejad Rakverest - maalähedane lasteaed linnaruumis. Väärtustame aktiivset õues õppimist, ringmajandust, tervislikku eluviisi ja elurikkust. Kasvatame taimi, kompostime ja peame ka kanu. 
 

Tallinna Virmalise Lasteaeda „jalutasˮ eelmisel kevadel kasvuhoone. Kasvuhoones tegutsedes õpivad lapsed, mida on taimedel eluks vaja ja kõike muudki. Samuti turgutab ja hoiab kasvuhooones tegutsemine nii suurte kui ka väikeste rõõmsat meelt.

Lasteaed peab oluliseks looduse hoidmist, käsitleb seda läbi erinevate teemade. Kasutades erinevaid vanu materjale oleme koos töömehega teinud igale rühmale oma taimekastid, ehitanud erinevaid linnumaju, teinud vanadest euroalustest 2 mudakööki. Kõikideks tegemisteks kasutame just jääkmaterjale, et looduses oleks vähem prügi ja nii õpib ka laps loodust hoidma.

logo-la02.png

Meie lasteaialapsed istutavad taimi, hoolitsevad nende eest ja hiljem korjavad saaki. Aedviljadest teeme nii salateid kui ka tervislike võileibu. Lisaks kasutame materjale näitusteks.

logo-la02.png

Virtuaalnäitus paikadest, mida Kopli Lasteaia pered õues olemiseks Põhja – Tallinnas soovitavad. Paigad mis on ilusad, põnevad, inspireerivad. Postita ise ja külasta soovitatud paiku. Oodatud on ka pildid huvitavast linnust, lillest vms (kõikidest asjadest, mis kutsuvad õue) Aprill on õuesõppe kuu, õpime kodukanti tundma.  

hea_lasteaia_edendaja.png

Tallinna Lehola Lasteaed on Rohelise kooli liige ja oleme üheskoos mõelnud, kuidas vähendada tarbimist? Idee, et ostame edaspidi pastakate asemel neile uusi südamikke tundus lihtne ja samas arukas. 

Küünlajahi kampaania leidis aset perioodil 1.november 2020 - 31.jaanuar.2021. Tegu oli lasteaia kahte maja ühendava heategevusliku projektiga, mille eesmärk oli pöörata töötajate, laste ja lastevanemate tähelepanu küünalde põletamisest tekkinud jäätmete õigele käitlemisele.

Kivimurru lasteaias saavad lapsed õppida õnnelikult, kuna lasteaias on oma loodusnurk, lasteaia territooriumil köögiviljaaed ja kasvuhoone. Igal aastaajal tehakse väljasõite loodusesse, koolitusi looduses ja tegeletakse prügi sorteerimisega. 

logo-la.jpg

Maardu lasteaia Sipsik puude ja põõsaste kaardistamine õuealal, informatiivsete tahvlite paigaldamine iga liigi juurde ehk Sipsiku loodusraja valmimine. 

sipsik.jpg

Kuidas aidata lastel paremini õpitut meelde jätta? Ikka lapsevanemaid ja kogukonda kaasates. Tallinna Virmalise Lasteaias on õppeaasta teemaks „Keskkond-me hoolime sinust!“ ja teemale aitas rohkem tähelepanu pöörata kogukonda kaasav ROHEMATK!

vimmel.jpg

Peamine projekti eesmärk on suurendada teadmisi mesilaste bioloogiast, mesilaste majandamisest ja põllukultuuride tolmeldamisest ning edastada need teadmised kõige tõhusamal viisil õpetajatele, lastele ja nende vanematele.

Lastel on vaja tugevdada oma sidemeid loodusega, olla teadlik oma vastutusest keskkonnaprobleemide eest, millega nad tulevikus kokku puutuvad ning tundma ja armastama looduskeskkonda. Looduskaitsest peaks saama elufilosoofia. 

Tallinna Liikuri Lasteaed kutsus Tallinna asutusi osalema teeküünlaümbriste kogumiskampaanias. Kogusime alumiiniumist küünlaümbriseid, et anda neile teine eluring. Meie partneriks oli pakendivaba pood ILMA, kes kogus ja viis küünlaümbrised uude ringlusse. 

Tallinna Liikuri Lasteaia kollektiivisisene üleskutse, mis ühelt poolt käsitleb rohelisi teemasid ja pakub igakuiselt lahendusi, kuidas argielus loodussäästlikult käituda ning teiselt poolt tugevdab toetavaid suhteid kollektiivis, mis keerulisel ajal on pandud olukorda, kus kolleegid ei saa tavapäraselt suhelda.

Kohtla-Järve Lasteaia Tareke projekti eesmärgiks on STEM meetodi elemente rakendades arendada laste mõistmist loodusnähtustest ja nende sensoorseid oskusi. 

Keskkonnateadlikkuse ja keskkonnakultuuri alused algavad lapsepõlvest. Linnud on meile kallid, nad on meie looduse osa. Lapsed tahtsid linde lähemalt vaadelda, kuid ei saanud seda teha, kuna linnud kuulsid kõrvalisi helisid ja lendasid ära. Nii tekkiski mõte teha lasteaia territooriumil ”Linnukeste linn”, kus linde lähemalt tundma õppida.

„Teeme loodusele pai” teemanädala raames oli Krõlli lasteaial muude toimetuste kõrval plaan teha üks pikk pai loodusele – kududa taaskasutusmaterjalidest vaip. Triibuline vaip kannab endas miljon head mõtet, kudujate teotahet ja meeleolu. Meie loodud vaiba iga triip kannab endas kuduja iseloomu, häid ideid või peretraditsioone ja harjumusi.

Seoses eriolukorraga ning keskkonnakuu raames valmisid Väätsa Lasteaias Paikäpp 4 õppevideot koos kinnistavate töölehtedega kodus olevatele lastele, et lapsed märkaksid looduses toimuvat ning et suurendada nende keskkonnateadlikkust. 

Haljala Lasteaia Pesapuu laps õpib loodus tundma igal ajal ja igas paigas. Looduses käies tunnevad nad end kui kodus.