Eelmakstud jäätmekott külastajatele - Hiiumaa Vallavalitsus

Hiiumaa vald alustas 2020. aasta suvel pilootprojektina esimesena Eestis Hiiumaa külastajatele mugava olmeprügist vabanemise võimaluse pakkumisega. Varasemalt on Hiiumaal olnud sorteeritud jäätmete kogumiskohad, kuid olmeprügi ei saanud ära anda. Aastas külastab Hiiumaad ca 25000 erinevas vanuses inimest ja eesmärgiks on pakkuda neile võimalust legaalselt ja mugavalt vabaneda oma olmejäätmetest. Hiiumaa jäätmejaam tellis ASilt Dagöplast Hiiumaa kaardi ja äraandmisvõimaluste infoga 25-liitrised oranžid prügikotid, mida saab osta COOP Hiiumaa poodidest, parvlaevade R-Kioskist, Kõpu majakast, turismiinfopunktist ja elamuskeskusest Tuuletorn hinnaga 1 euro ja 70 senti. Need on eelmakstud prügikotid, mille ostuhind sisaldab olmeprügi käitlemist. Kotte saab ära anda Hiiumaa videovalvega jäätmepunktides, kuhu on paigaldatud erimärgisega ainult eelmakstud prügikottide vastuvõtmiseks mõeldud olmejäätmete konteinerid. Neisse spetsiaalsetesse olmejäätmete konteineritesse on lubatud panna jäätmeid vaid eelmakstud kotiga.

Olmejäätmeid saab eelmakstud kotiga ära anda kuues erinevas Hiiumaa punktis: 
- Emmaste – Ollima;  
- Käina – Mäe plats; 
- Kõrgessaare – VAK Tööstuse teel;
- Kärdla – Leigri väljak; 
- Pühalepa – Suuremõisa; 
- Hiiumaa jäätmejaamas Ristivälja külas.

Eelmakstud prügikotid võeti turistide seas hästi vastu. Sorteerimisele läheb puhtam pakend ning loodusesse ja pakendikonteineritesse satub vähem olmejäätmeid. Lisaväärtuseks on inimeste teadlikkuse suurendamine jäätmete õige käitlemise kohta ning seeläbi keskkonnareostuse vähenemine. Keskkonnategu võiks olla eeskujuks kõikidele valdadele ja maakondadele üle Eesti.

 

_dsc_5521.jpg

 

_dsc_5517.jpg

Hääli kokku: 0