Taimne Teisipäev

Taimse Teisipäeva kooliprogramm teeb koolidega koostööd, et viia aastaks 2040 Eesti elanike toidulaud tasakaalu ja keskonnasõbraliku(ma)ks. Uuringud näitavad, et eestlastest sööb vaid 2% piisavalt puu- ja köögivilju. Programmi raames pakutakse koolides ja lasteaedades kord nädalas köögiviljarohket lõunat. Programmiga liitumisel teeme õpilasi kaasavaid ettekandeid toiduvalikute mõjust tervisele ja keskkonnale, mille käigus vastame ka kõikidele õpilaste tekkinud küsimustele. Üks eesmärke on keskkonnasõbraliku käitumise juurutamine kooli jaoks võimalikult lihtsaks teha – programmiga liitumine, koolitused ja materjalid ei nõua koolipoolset rahalist panust ega paberimajandust.

Tänaseks on Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga liitunud 59 kooli ja lasteaeda ning see mõjutab positiivselt 11 966 kooliõpilase toidu ökoloogilist jalajälge.

Programmiga liitumisel teeme õpilasi kaasavaid ettekandeid toiduvalikute mõjust tervisele ja keskkonnale, mille käigus vastame ka kõikidele õpilaste tekkinud küsimustele. Samuti anname ettekannetega motivatsiooni enda toidulauale rohkem taimset lisada ja seda tasakaalustada. Lisaks on haridusasutustel võimalik saada nii postreid, mis suunavad igapäevaselt rohkem köögivilju sööma, kui ka voldikuid, mis sisaldavad lihtsaid retsepte ja muutustele motiveerivaid probleemikirjeldusi. Lisaväärtus seisneb keskkonnateadlike valikute juurutamist väiksest peale, et kasvav põlvkond teeks targemaid valikuid. Peale selle arendatakse läbi teoreetiliste ja praktiliste koolituste koolikokkade kompetentsi taimsete toitude valdkonnas. See on oluline suund, millega on kokkadel hea kaasas käia.

 

tt-ettekanne-koolis.jpg

Hääli kokku: 0