Tech Green Pledge

Eestis oleme näinud, kuidas tehnoloogia toob ühiskonda suuri muudatusi. Kliimaleppega soovivad tehnoloogiafirmad aidata inimkonnal võimalikult kiiresti saavutada üleminekut kliimaneutraalsele ning keskkonnasäästlikule majandusele.

Sihtrühmaks on tehnoloogia- ning idufirmad Eestis ja üle maailma. TGP asutajate hulgas oli 33 ettevõtet, nüüdseks on kokku liitunud üle 80, enamasti Eestist. Kui põhiliseks sihtrühmaks on ettevõte, siis kaheks oluliseks sekundaarseks sihtrühmaks on nende firmade töötajad (ning nende isiklik käitumine) ning ka teiste valdkondade ettevõtted, keda julgustame jälgima oma eeskuju. Esmane võit tuli juba leppe väljakuulutamise päeval – Bolt kuulutas välja kõikide Euroopa sõitude CO2 neutraalseks kuulutamise.

Soovime, et TGP kasvaks globaalseks liikumiseks ja usume, et eeldused ning ressursid on selleks olemas. TGP võib peale “Teeme Ära” olla järgmine Eestist võrsunud suurejooneline globaalse mõõtmega panus keskkonna parandamisele, mis võiks haarata tuhandeid ettevõtteid ja miljoneid inimese üle maailma.

Vaata videot: https://www.youtube.com/watch?v=kCZM4GwXddM

 

Hääli kokku: 43