Liginullenergia hoonete lahendused ja nende rakendamine hoonete renoveerimisel - TTÜ teadlased koos professor Targo Kalamehega

Projekt näitas, et tippteaduse tulemused on edukalt rakendatavad Eesti hoonete sisekeskkonna parandamiseks ja hoonete poolt looduskeskkonna koormuse vähendamiseks. Keskenduti uute lahenduste loomisele ja näidetele liginullenergiahoonete rajamiseks ning kontseptsiooni rakendamiseks hoonete jätkusuutlikul ja kulutõhusal renoveerimisel.

Eesmärkideks parem sisekliima, energiatõhususe paranemine, mõju keskkonnale, kulutõhusus ja pikem kasutusiga, mida võetakse arvesse liginullenergiahoonete ja renoveerimislahenduste hindamisel. Uurimise tegevused ja tulemused keskendusid kahele teemale:

• lahendused energiatõhususe taseme liginullenergiahoone saavutamiseks;

• energiatõhususe lahenduste rakendamine hoonete renoveerimisel.

Täna on hoonefondi keskkonnamõju vähendamine ja jätkusuutllik rekonstrueerimine sama oluline väljakutse, kui pärast teist maailmasõda sõjast laastatud hoonefondi uuesti ülesehitamine. Projekti praktilised tulemused olid aluseks KredExi poolt väljaantavate rekonstrueerimistoetuste meetme väljatöötamisele ja on aluseks Eesti hoonefondi pikaajalise rekonstrueerimise stratreegia väljatöötamisele.

 

Null

 

Hääli kokku: 47