Mürgivaba teehooldus - AS Eesti Teed

Eestis kasutatakse teehoolduses ohtralt herbitsiide, millega mürgitatakse bussipeatuste ümbrusi ning teeservades paiknevate tõkete, markeerimispostide ning viitade juures kasvavat taimestikku. Teeservade rolli alternatiivse elupaigana ja levikukoridorina liigirikastele niitudele omastele taimedele ja teistele organismirühmadele on vaadeldud mitmes kaasaegses teadustöös. Seejuures on järeldatud, et mürgitamise asemel taimestikku niites aidatakse rutiinse teehoolduse käigus kaasa loodusliku mitmekesisuse säilimisele, liikide levikule ja puhtama elukeskkonna püsimisele. Herbitsiidide kasutamine riigiteede hoolduses on Saare maakonnas aasta-aastalt vähenenud.

Taimemürk tapab kogu rohelise, millega see kokku puutub ja kaudselt ka kogu muu elusa, mis taimedega kaasneb. Üha enam hakatud tähtsustama teeservade rolli liigilise mitmekesisuse säilitamisel ja on jõutud järeldustele, et taimemürkide kasutus ei tohi olla rutiinne viis teeservade hooldamisel, vaid see tuleb asendada taimestiku regulaarse niitmisega.

Saare maakonnas on hästi säilinud looduslik mitmekesisus ja võime leida kaitsealuseid taimeliike (nt orhideed) ka suurte teede servades. Teeservi ja seal paiknevate erinevate takistuste ümbrusi mürgitamise asemel niites aidatakse rutiinse teehoolduse käigus ühtlasi kaasa ka loodusliku mitmekesisuse säilimisele ja puhtama elukeskkonna püsimisele. Seda ongi AS Eesti Teed Saare maakonnas teinud.

 

Teeäär

Hääli kokku: 82