Võru linna istutustalgud festivali "Roheline Võru" raames - Võru Linnavalitsus

Võru linna istutustalgute eesmärgiks oli suurendada keskkonnateadlikkust, elurikkust linnas ning luua side oma kodukohaga. Linn soovis, et inimesed pööraksid rohkem tähelepanu linna looduskeskkonna parendamisele ning oleksid teadlikumad liigirikkuse vajalikkusest. Võru linn kutsus linnarahvast ja Võru linna sõpru tegema linnale 235. aastapäeva puhul tore roheline kingitus.

Parim viis selleks on anda inimestele võimalus olla kaasatud loomisprotsessi - parem ja rohelisem elukeskkond. Võru linn osaleb rahvusvahelises projektis "BioAware", mille raames rajati Koreli oja kalda-alale keskkonnaõppe ja rekreatsiooniala. Istutustalgud toimusid koguperefestivali "Roheline Võru" raames, mida rahastas KIK.

Osalejad said kindlasti keskkonnateadlikumaks ning on edaspidi oma käitumises keskkonda hoidvamad. Lisaväärtuseks oli kogukonna koos toimetamine uue pargi rajamisel. Oli äärmiselt tore vaadata, kuidas erinevas vanuses inimesed koos puid istutasid. Haljastus kasvab koos lastelastega, kes selles tegevuses kaasa lõid. Kindlasti aitab ka see kaasa pargi hoidmisel, kuna väga raske on rikkuda seda, mida ise oled loonud.

 

Võru

Hääli kokku: 60