Alternatiivkütuste leviku propageerija - AS Alexela

AS Alexela on seadnud eesmärgiks alternatiivkütuste propageerimise, mis toetab ka Euroopa Komisjon. Üleminek puhtamatele kütustele nagu CNG ja LNG (kõrge biometaani seguga) ning elektriautode korral vesinik või muu salvestustehnoloogia on prioriteet. Alexela fookus on seatud kirjeldatud kütuse- ja transpordisektoris asetleidvatel muutustel. Alexela on oma valdkonnas teerajaja ja uute lahenduste julgustaja.

Transpordisektor, mille osakaal moodustab Euroopa CO2 emissioonist 27%, on Euroopa suurim kasvuhoonegaaside allikas ning ühtlasi Euroopa üks suuremaid kliimaprobleeme. Transport on ainuke sektor, kus kasvuhoonegaaside emissioon on alates 1990. aastast kasvanud ja on peamiseks õhusaaste allikaks linnades. Alexela väärtustest lähtuvalt on ettevõttele oluline saavutada eesmärgid tegutsedes vastutustundlikult ja keskkonnasäästlikult. Kliimaneutraalsuse saavutamise nimel propageerib Alexela alternatiivkütuste levikusse, luues vastavat taristut ja alternatiivkütustest järjepidevalt elanikkonnale teadmisi tuues.

Alexela avas tänavu augustis Tallinna külje all Jüris ametlikult maailma mitmekülgseima valikuga kütusetankla, mis on ühtlasi esimene avalik LNG gaasitankla kogu Baltikumis. Tänu Alexelale on hakanud Eesti veondusettevõtted kaaluma LNG veokite soetamist, samuti on Alexela CNG tanklate rajamisel oluline roll CNG veokite leviku kasvul.

Rohekütuste tarbimise edendamiseks võimaldas Alexela käesoleval aastal 16. septembril tund aega tasuta tankida eestimaist kliimaneutraalset biometaani ehk CNG rohekütust. Ettevõte juhtis sellega üldsuse tähelepanu kliimaneutraalse transpordi saavutamiseks, mille nimel tuleb otsustavaid samme astuda.

Septembris toimus Alexela eestvedamisel transpordiettevõtetele suunatud konverents, mis keskendus kütuseturu ja transpordisektori väljakutsetele. Konverentsi raames sai Lauluväljakul näha alternatiivkütustel töötavaid sõidukeid. EXPOl esitleti kokku üle 40 sõiduki.

Novembrikuus paigaldas Alexela esimese tanklaketina oma Tallinna Peterburi tee 77 asuvasse tanklasse elektriautode kiirlaadija. Ühtlasi oli see pealinna esimene Euroopa pistikuga elektriautode kiirlaadimispunkt.

Eesmärk on jätkata alternatiivkütuste tanklataristu arendamisega vastavalt Euroopa üldisele suunale.

 

Alexela kiirlaadija Tallinnas

Hääli kokku: 19