JCI Maailmakongressi keskkonnaprogramm - JCI GO KODA

Maailmakongressi keskkonnaprogrammi raames ei antud inimestele konverentsikotti (kõik oli digitaalne), paluti kaasa võtta oma joogipudel ja kohvitops, märkeid paluti teha oma arvutisse, väljaprinte koolitustelt ei tehtud, toitu pakuti korduvkasutatavatelt nõudelt, paluti mitte teha mõttetuid kingitusi, innustati kasutama ühistransporti ja üks lõunasöök tehti äraviskamisele kuuluvast toidust jne.

Konverents tõestas, et ka suurte konverentside korraldamine jätkusuutlikult on võimalik ning see ei ole kallis. Konverents lõi uue standardi JCI maailmakongresside korraldusse ja Eestis organiseeritud konverents inspireeris JCId vastu võtma globaalse otsuse hakata tegema kõiki oma konverentse jätkusuutlikult.

Paljud osalejad andsid tagasisidet, et nad said tohutult inspiratsiooni, kuidas korraldada keskkonnasäästlikke konverentse. JCI Maailmakongress on hea näide sellest, et keskkonnasääst ei ole aja- ega rahakulukas ning see on vaid ümbermõtestamise ning kommunikatsiooni teema.

Kongressil osales 4100 inimest 103-st riigist vanuses 20-60 aastat.

 

Konverents pilt

Hääli kokku: 42