I Land Green

I Land Green sündis soovist vähendada meie festivali tegevuse keskkonnamõju, mistõttu oleme muusika- ja kunstielamuse pakkumise kõrval samaväärselt oluliseks suunaks võtnud ka keskkonnasõbraliku festivali kontseptsiooni arendamise ja rakendamise. 2019. aasta eesmärgiks oli I Land Soundi jäätmeplaani koostamise, põhirõhuga jäätmeteket vähendavatel tegevustel. Mida põhjalikum jäätmeplaan, seda vähem tekib prügi ja seda väiksem on mõju keskkonnale.

Oleme seadnud eesmärgiks keskkonnateadlikkuse suurendamise ka laiema avalikkuse seas ja siinkohal jaguneb meie sihtrühm kaheks. Esiteks, soovime inspireerida ja motiveerida ka teisi, Eesti festivalide, konverentside, seminaride ja muude (avalike) ürituste korraldajaid. See on korraldajatele suurepärane võimalus näidata eeskuju, harida oma publikut ja aidata luua positiivne muutus nende mõtlemises ning tarbimisharjumustes. Meie kaudseks sihtrühmaks on kõik inimesed, kelleni meie festival ja selle keskkonnaprojekt ajakirjanduse, televisiooni, suusõnalise edasiandmise, sotsiaalmeedia ja/või kodulehe või mingi muu kanali vahendusel jõuab.

Põhilised tegevused:

  • võtsime esimese Eesti festivalina kasutusele päris toidunõud;
  • kasutusel olid korduskasutatavad joogitopsid;
  • I Land Sound oli kõrrevaba;
  • I Land Sound oli kilekotivaba;
  • pakuti tasuta vett;
  • materjale ei prindita;
  • sorteeritakse prügi.

Festivalid toovad muusika, kunsti, koosolemise ja erilise atmosfääri nautimiseks kokku tuhandeid inimesi, ent samavõrd oluline on kõige selle tähistamise juures võtta hetk oma tegevuse keskkonnamõjude hindamiseks ja mõelda, mis sellest kõigest maha jääb. Muidugi on kõikidel festivalidel paratamatud ökoloogilised jalajäljed, ent kui investeerida aega ja otsida võimalusi ning loovaid lahendusi, on neid võimalik vähendada. Keskkonnasõbralik üritus ei sünni üleöö, ent jõudumööda ja järjepidevalt selle põhivaldkondade arendamine toob igal korral kaasa positiivse muutuse. I Land Greeni 2019. aasta suurprojekt on jätkusuutlik ja pika perspektiiviga jäätmeplaan, mille abil hoidsime ära üle 300 000 ühiku prügi tekke, korduskasutasime ligi 10 tonni vana materjali, saatsime ringlusse 52% olmejäätmeid ja millest kasvas välja mitu keskkonnaalast lisaprojekti.

 

I land green

Hääli kokku: 243