Keskkonnasõbraliku koolitoidu programm - MTÜ Nähtamatud Loomad ja Karin Kanamäe

Taimse Teisipäeva kooliprogramm teeb koolide, lastevanemate ja õpilastega koostööd, et viia aastaks 2040 Eesti elanike toidulaud tasakaalu. Uuringud näitavad, et vaid kolmandik meist sööb piisavalt puu- ja köögivilju. Samuti tarbime kolm korda rohkem liha, kui on riiklikud toitumissoovitused ette näevad. See on keskkonnale suureks koormaks ning liha vähendamine toob palju kasu nii meie tervisele kui ka loodusele.

Oxfordi ülikooli teadlased Poore & Nemecek (2018) on toonud välja, et taimset toitu eelistades on oma ökoloogilist jalajälge võimalik vähendada kuni 73% võrra. Lisaks leidsid nad, et loomatööstus võtab enda alla lausa neli viiendikku kogu haritavast maast. Nende uuringu kohaselt on taimse toidu eelistamine keskkonna perspektiivist kõige kasulikum kui kohaliku toidu eelistamine või lennukiga reisimisest loobumine.

Tänaseks on Taimse Teisipäeva kooliprogrammiga liitunud 55 kooli ja lasteaeda ning see mõjutab positiivselt 11397 noore toidulauda. Kooliprogrammi raames pakutakse koolides ja lasteaedades kord nädalas köögiviljarohket lihavaba lõunat. Programmiga liitumisel teeme õpilasi kaasavaid ettekandeid toiduvalikute mõjust tervisele ja keskkonnale, mille käigus vastame ka kõikidele õpilaste tekkinud küsimustele. Samuti anname ettekannetega motivatsiooni enda toidulauale rohkem taimset lisada ja seda tasakaalustada. Lisaks on haridusasutustel võimalik saada nii postreid, mis suunavad igapäevaselt rohkem köögivilju sööma, kui ka voldikuid, mis sisaldavad lihtsaid retsepte ja muutusi motiveerivaid probleemikirjeldusi.

Meie eesmärk on programmiga liita kõik Eesti koolid, et meie toidulaud 2040. aastaks tasakaalu saada. Ilma lihatarbimise vähendamiseta ei ole ka meie toidulaud jätkusuutlik.

 

tt-ettekanne-koolis.jpg