Taaskasutus ja jäätmekäitlus - MTÜ Tamsalu Wana Waksal

Alates 22.05.2018 on peetud kümneid talgupäevi Tamsalu kitsarööpmelise jaamahoone taastamiseks, et koristada ja sorteerida hoonetes olnud olmeprügi liigiti. Hoonete lammutamisel saadud materjale on suunatud taaskasutusse (puidujäätmed elektrijaama, korralik puit renoveerimisse, tellised taaskasutusse). Talgutel on osalenud ligi 80 talgulist ja teinud umbes 3000 töötundi.

Esimestel talgutel osales üle 20 õpilase ja koristati 6-korterilise elamu ruume, milles olid kuni ühe meetri kõrgused prügikuhilad. Prügi sorteerimiseks saime kohalikelt talunikelt suuri big-bag kotte, kuhu hakati liigiti sorteerima prügi.

Suuresti on tähelepanu pööratud ka taaskasutusele. Nii näiteks ei ole puitu põletatud lõketes, vaid see on müüdud hakkepuitu tootvale ettevõttele, kes on selle omakorda toimetanud Narva elektrijaama elektritootmiseks. Üle sajaaastased kuivad puitmaterjalid on müüdud sümboolse tasu eest restauraatoritele või lähevad taaskasutusse hoone taastamisel või sisustuse valmistamiseks. Sama on tehtud telliste ja paekiviga.

Oleme talgutel tõdenud, et taaskasutada tuleks rohkem ja vähe tarbida. Usume, et nii mõnigi laps või noor oskab tänu nendele talgutele igapäevasele tarbimisele teise pilguga vaadata.

Ja lõpuks on nii kogukonnas, Eestis ja maailmas üks koht jälle puhtam ja üks ajalooline hoone aastast 1870 päästetud.

 

Wana