Jäätmeauditi tööriist haridusasutustele - MTÜ Tipu Looduskool

Jäätmeauditi metoodika töötati välja projekti nr Est-Lat 65 „Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö“ („WasteArt“) raames, mis on osa Interreg V-A Eesti–Läti piiriülesest koostööprogrammist aastateks 2014–2020. Tööriista tutvustavatel koolitustel osalesid esindajad 14-st Eesti koolist ning nüüdseks on 12-s koolis audit läbi viidud. Välja on selgitatud  jäätmetega seotud probleemkohad ning koostatud edasine tegevuskava.

Juba selle väikese arvu koolide tagasisidest näha, et tööriist on kasulik, probleemseid kohti on mitmeid ning väikeste sammudega alustades on võimalik nii mõndagi ära teha ning käitumis- ja tarbimismalle muuta. Jätkame projektiga, et viia see järjest enamate õppeasutusteni ning samuti kodumajapidamiste ning ettevõtete kasutusse. Auditi tutvustamiseks on loodud vahvad videod ning kohe valmib lauamäng.