Kompostiljon tunnustab - MTÜ JCI GO Koda

2019. aasta sügisel kutsus Kompostiljon tegusaid lasteaedu kaasama lapsi sügislehtede kogumisse, et üheskoos valmistada lehekomposti. Eriti aktiivseid õppeasutusi julgustati ehitama kompostkasti, kaasates sinna näiteks talgute korras lapsevanemaid või ehitama see üheskoos puutöötunnis.

Kompostiljon juhtis lasteaedade tähelepanu sellele, et puulehtede oma territooriumil kompostimine on ka loodusele kasulik, hoides loomulikku aineringlust. Lehtede äraveoga mitte ainult ei koormata keskkonda, vaid viiakse potentsiaalsed toitained nende tekkekohast ära. Lehekomposti valmistamine on lihtne ega nõua erilisi teadmisi ega kulutusi. Ühe lihtsaima võimalusena piisab vaid lehtede kogumisest õhustatud kilekottidesse ning jätta need aastaks- kaheks õuenurka seisma, kus hakkab toimuma komposteerumise protsess. Valminud kompostmulda saab kasutada koos lastega näiteks kevadistel istutustöödel või kui pannakse pottidesse lilli või maitsetaimi kasvama. Ühtlasi on lehekomposti valmistamine lastele toredaks õppeprotsessiks looduse aineringluse toimimisest. Mitmed lasteaiad tegid näiteks erinevatest lehtedest eraldi kompostid, et jälgida, millised lehed kõdunevad kiiremini kui teised. Ühes lasteaias panid lapsed lehtede hulka ka erinevaid tarbeesemeid (nt plastist mänguasju, banaanikoori, paberit jne), et näha millised esemed on võimelised looduses lagunema.

Lasteaedadelt oodati tagasisidena vahvaid fotosid lehtede kogumisest ja kompostimisest ning seejärel saatis Kompostiljon lasteaiale vastu elektroonilise kompostiva lasteaia märgise, mida saab kasutada õppeasutuse veebilehel ja sotsiaalmeedias.

Kokku saadeti kompostiva lasteaia märgis  38-le lasteaiale üle Eesti (nt Tallinn ja Harjumaa, Kohtla-Järve, Kärstna, Paide, Tarvastu, Rapla, Mõniste, Rakvere, Illuka, Otepää, Põltsamaa, Vändra jne).