Ise paberi valmistamine - Jüri Gümnaasiumi 1.d klass

Õpilastega paberi tegemiseks kulus kaks kunstitundi. Alustati paberi ajaloost ja tehnikast - kuidas seda tehakse, kus kasutatakse ning millest tehakse paberit. Rääkisime ka vana aja "paberitest" nagu kivitahvlid, papüürus, nahad, koopaseinad jne. 

Lapsed pidi kodust tooma vanu ajalehti ning munakarpe. Kuna tegu on 1. klassi õpilastega, siis paberimassi valmistas juhendaja kohapeal ise ning triikisin selle ka sisse. Lapsed said tööjuhendi ning seejärel said hakata valmistama paberit. Kõige rohkem meeldis neile erinevat sädelust ja kuivatatud lillekesi oma paberimassi sisse panna. 
Lapsed olid väga rahul tekkinud pabereid nähes. 

Loodame, et see jääb neile positiivselt meelde ning tulevikus ehk kasutavad veel seda võimalust mõne sünnipäevakaardi või kutse tegemiseks. 

 

img_20210208_145740.jpg