Mänguasjavaba kuu - Saku Lasteaia Päikesekild Ristikheina rühm

Meie liitrühma mänguasjavaba kuu mõte tuli sellest, et me ümber on väga palju esemeid, mida me kasutame mõne hetke ja need asjad on kõik ostes pakendatud. Pea iga nädal tõid lapsed mänguasjapäeval lasteaeda uusi mänguasju, mis äsja ostetud. Omavahelist suhtlemist ja koosmängu jäi aina vähemaks. Vähem ostmise propageerimist tundus kõige otstarbekam alustada mänguasjadest. Otsustasime lapsed vabastada lasteaias mänguasjadest ning lisada juurde erinevate pakendite ja jääkmaterjalide taaskasutuse.

Rühmategevustes pöörasime rohkem tähelepanu suhtlemisele, jutustamisele ja lavastusmängudele ning loomulikult erinevatele meisterdustele. Laste käsutusse jätsime pusled, lauamängud, näpunukud ja raamatud. Juurde kogusime  kõikvõimalikke meisterdusvahendeid. Lastevanemate suhtumine oli väga hea – koostöö sujus esimesest ideest alates ning kodudest toodi kaasa samuti vaid eelnimetatud asju. Väga palju tuli suulist suhtlemist juurde: arutati, selgitati, taheti vaadelda teiste mängu, aidata, suunata, kohtunikud olla jne.

Märgatavalt vähenes omavaheliste konfliktide esinemine, kuulati üksteist rohkem ja leiti omavahel arutades erinevaid lahendusi.  Kui toamängud olid nüüd seotud rohkem suhtlemisega, siis õuemängude osas ei osanud me muutusi ette näha. Õues muutusid mängud sisukamaks: ei tahetud niisama olla mänguväljakul ja kiikuda, vaid gruppides mängiti jalgpalli, kulli, uuriti loodust, jäljendati loomi, tegutseti mängumajas ja tehti palju muud. Nähti enda ümber nii inimesi kui loodust, rohkem märgati maas prügi ja koristati omaalgatuslikult.

Kes varem meisterdasid, meisterdasid sel kuul veel suurema innuga. Kes ei meisterdanud, need lapsed avastasid enda jaoks lauamängud. Mängisime erinevaid lauamänge ja valmisid muumiad, mereröövlilaevad, nukumajad, videokaamerad ja kõik need tehti pakendidest ja erinevatest jääkmaterjalidest.

Tagasitulek mänguasjamaailma oli teistsugune, kui me ette nägime. Kuna lapsed mänguasjadest kuu aega juttu ei teinud, ei teinud seda ka meie. Märtsi esimese nädala lõpus üks laps küsis, kas saame legoklotsidega mängida? Korraldasime küsitluse ja kuna osadel lastel ei olnud soovi mänguasjade järele ja mõned soovisid väikseid legosid, siis legod saidki esimesteks tagasitulnud mänguasjadeks.

Saime kõik sellest perioodist tunde, et alati ei pea ostma asju juurde, et tuju paremaks läheks - suhtlemine on parem kui kallis mänguasi. Teame kindlalt, et mänguasjapäeva nagu vanasti enam ei tule ja kindlasti teeme ka edaspidi koostööd lastevanematega, et kujundada laste keskkonnasõbralikku käitumist.