Kaisukarud Väätsa mõisa pargi tiiki uurimas - Väätsa lasteaia Paikäpp Kaisukarude rühm

Meie lasteaeda ümbritsevad lähedalasuvad metsad, mõisa park, koolistaadion ja paisjärv ,mis on loonud hea õpi- ja kasvukeskkonna. Tänu soodsale asukohale saame rakendada õuesõpet ja käia õppekäikudel ka väljaspool lasteaia territooriumi. 

Meie tegevus sai teoks septembrikuus nädalaplaani  "Veekogud ja elu veekogudes" raames. Eelnevalt olime vaadanud pilte ja vestelnud teemadel: veekogud Eestis, otsisime Eesti kaardilt veekogusid, vestlesime ja vaatasime pilte, kes elavad veekogudes, kuidas veekogude ääres ohutult käituda jms.

Seejärel siirdusime tiiki uurima võttes kaasa kahvad, luubid, lusikad ja anumad. Teekonnal tiigi äärde vaatlesime loodust ja nägime ka inimtegevuse negatiivseid jälgi looduses ehk siis maha visatud prügi. Jõudes tiigi juurde arutlesime ja vaatlesime, mis on tiik ja millise kujuga on tiik. Selgitasime tiigi ja järve erinevusi - lapsed teavad, et tiik on inimese enda tekitatud ilu eesmärgil, aga järv on tekkinud looduslikult. Seejärel uurisime tiigivee puhtust. Võtsime klaasnõuga tiigist vett. Vaatlesime ja nuusutasime vett ning lapsed arvasid, et juua nad seda vett küll ei sooviks. Arutlesime teemadel, mis võib vee puhtust ohustada ja kas tiigivees ning kaldal on ka prügi. Korjasime prügi kokku ja saime teada, miks see on ohtlik pargis liikuvatele loomadele ning tiigielustikule. Lapsed tuvastasid ka madalas kaldavees erinevaid liike - vesikuusk, vesihark ja lemmel. Kuna kõiki liike ei suutnud tuvastada, siis rändas väike osa veest koos elustikuga purkides lasteaeda, et määrata tiigielukaid ja taimi interneti abil. Lõpetuseks mängisime tiigi ääres mängu "Oja, jõgi, meri" .

Kokkuvõttes võib öelda, et lapsed osalesid tegevuses aktiivselt ja said selgeks tiigi erinevused võrreldes teiste veekogudega. Õppisid tundma tiigis elavaid elusolendeid ja said selgeks ohutu ja keskkonnasõbraliku käitumise reeglid veekogu ääres. Õppekäik meeldis lastele väga, kuna said õppida teises keskkonnas!