8-kuulise projekti "Hoia loodusega tempot" eestvedamine - Karin Mägi ja Liina Soovere

Kalmetu Põhikooli huvijuht Karin Mägi on teist aastat järjest ärgitanud kohalikke aktiivseid tegijaid kogukonnaprojektides kaasa lööma. Tänavu märtsikuus sai lõpu  8-kuuline projekti „Hoia loodusega tempot”, mille sihiks oli kogukonnaliikmete endi poolt väljakäidud aktiivsete ühistegevuste lõimimine keskkonnaharidusega. Rõhuti kohalike keskkonnalase teadlikkuse suurendamisele, et meie hoiakud ja tarbimine ei tohiks looduse võimekusest kiiremas tempos kulgeda. Toimusid spordiõhtud, keskkonnateemalised matkad, koristusaktsioonid, talgud, discgolfi raja ehitamine, taaskasutusmaterjalidest ehete ja poekottide meisterdamine. Iga tegevus oli seotud keskkonnaharidusliku aspektiga ning püsiväärtusena loodi ühiselt korrastatud Kalmetu kooli ümbrusesse kõigile tasuta kasutamiseks disc-golfi park.

Projekti tegevustes sai hoolimata piirangutest osa väga suur hulk siinse piirkonna elanikest. Rõhku pandi koguperetegevustele, et harida meelepäraste ja atraktiivsete tegevuste kaudu kogu perekonda. Projekti taotlejaks oli Kalmetu Põhikool ning rahastajaks SA Archimedese noorteagentuur (www.noored.ee) Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist.

Ka sel korral oli Kalmetu kooli huvijuht Karin Mägi juhendamisel meeskonnas viis kuni 30-aastast tegusat kohalikku: Liina Soovere, Jürmo Palta, Kristjan Kändla, Lauri Hollo ja Dolores Grace Freiberg. Liina Soovere juhtis ka ujumiskoha renoveerimise idee kampaaniat. 

Projektiga ärgitati ühise eesmärgi nimel koostööle Tänassilma rahvamaja, Uusna külamaja, Uusna lasteaeda ja Kalmetu kooli koos siinsete vilistlastega. Tegevusi sai kajastatud Viljandimaa ajalehes Sakala, Viljandi valla lehes Viljandi Valla Teataja, Kalmetu põhikooli kooliajalehes Kalmetu Sõna ja Kalmetu Põhikooli Facebooki lehel.

 

discgolfraja-ehitus-collage.jpg