Haridus- ja teadusprogrammi GLOBE eestvedaja ja juhendajate koolitaja ning programmi tutvustaja - Elli Altin

Elli Altin on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi geograafiaõpetaja, kes tähistas sel sügisel 40. tööjuubelit KiNG-is.

Elli suhtub looduse ja geograafia teemadesse väga kirglikult. 1997. aastal liitus Kilingi-Nõmme Keskkool USA asepresidendi Al Core poolt algatatud keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogrammiga GLOBE. Süsteemsed ilmavaatlused on 23 aasta jooksul olnud õpetaja Elli südameasi. Uhkusega rõhutab õpetaja, et sellise staažiga koole Eestis rohkem ei ole.

Nende aastate jooksul on kogunenud Elli juhendamisel GLOBE andmebaasi arvestatav hulk KiNG õpilaste kogutud ilmavaatluste andmeid. Neid andmeid on kasutanud erinevate riikide õpilased oma uurimistööde koostamisel ja teadlased kliimamuutuste uurimisel. Eelmisel kevadel käisid Elli juhendatud õpilased Tšehhis rahvusvahelistel GLOBE mängudel ettekandega „Weather impact on the air quality“. Tema juhendatud õpilased saavutavad edu Metsaviktoriinidel, olümpiaadidel.

Elli juhendab Globe treenerina nii Eesti koolide õpetajaid kui ka Baltimaade õpetajaid, nt 2019.a. õpetas Leedu õpetajale Globe programmi vaatluste ja mõõtmiste tegemist ning andmete saatmist GLOBE andmebaasi.

Elli aktiivse töö kaudu on koolis kõnelemas käinud USA suursaadikud, astronaudid, NASA filmiprodutsent.

Lisaks õppetööle ning Globe programmile on ta korraldanud maakondlikku geograafiaolümpiaadi, loonud MIKSIKEse keskkonnale online-kontrolltöid ja olnud MIKSIKEse onkontide ainerühma juht.

Pühendunud GLOBE programmi eestvedajana süstis ta keskkonnahoidmist ka oma tütresse ning juba mitmendat aastat juhib GLOBE Eesti MTÜ-d tema tütar Laura Altin.

Elli on oma õpilasi nii sügavalt kõnetanud, et Globe laagritesse tulevad vilistlased ka aastaid peale lõpetamist tagasi. Aitavad nõu ja jõuga ning panustavad vabatahtliku tegevusega laagri õnnestumisse.

Elli Altin on hinnatud õpetaja, keskkonnahariduse ning Globe programmi aktivist kogukonnas ning tema tegevustesse tullakse koolis ja kogukonnas aktiivselt kaasa.