Kilingi-Nõmme Suvise looduspraktikum-laagri korraldamine ja keskkonnahariduse edendamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis - Thea Perm

Thea Perm on tõeline looduse entusiast, KiNG-is töötab ta teist aastat õpetajana. Kahe aasta sisse mahub suvise looduslaager-praktikumi algatamine ja eestvedamine ja prügiauditi läbiviimine õpilastega. Lisaks juhendab ta loodussõprade huviringi.

Thea Perm on hinnatud meeskonnatöötaja kooli teaduspäevade ja keskkonnaprojektide ettevalmistamisel. Tema tegevused on uuenduslikud ja päevakajalised teemad osa tema tundidest – noored kliimaaktivistid, erinevad keskkonnahariduse talgud.

Oma õpilastele jättis ta kustumatu jälje esmakordsel kohtumisel kooli teaduspäeval, mil tema töötoas toimus pardi lahkamine. Tema tegevusi iseloomustab teooria ja praktika käsikäes. Suvises praktikumis osales 16 sügavama loodushuviga last, kes said uusi praktilisi teadmisi oma kodukoha loodusest. Saadud teadmisi said nad kasutada tundides, jagada oma sõpradele, lähedastele. Osalenud õpilased on tulevikus oma valikutes loodussäästlikumad.

Õpetaja annab noortele teadmisi looduskaitsest, liikide olukorrast ning põhjustest, miks need liigid on tänapäeval ohustatud ning kuidas inimesed saaksid neid kaitsta ja oma negatiivset mõju vähendada. Praktikumi lisaväärtuseks olid lisaandmed Kilingi-Nõmme loodusest, mida saab tulevikus kasutada õppematerjalidena või kooli õpperaja koostamisel.

Lisaks praktikumile on ta aktiivne loodusõppeprogrammide leidmisel ja rahastuseks projektide koostamisel. Tema juhtimisel osalevad õpilased Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud õppeprogrammides.

Õpetajana koolis on ta viinud läbi töötube linnusööda valmistamiseks talvel linnumajadesse ning viinud uuele tasemel kooli sees prügisorteerimise märkamise. Esimese sammuna on läbi viidud õpilastega esimene prügiaudit.

Isiklik pühendumus ja huvi lindude vastu või mesilaste kasvatamisel on samuti jõudnud noorteni. Ta kõneleb igast teemast suure pühendumusega ning kolleegidki ootavad, millal saavad taas mõnda tema loengut kuulda.