Keskkonnateadlike väärtushinnagute kujundaja - Glaidi AASRAND

Lahemaal metsa süles elav

Loksal loodusaineid õpetav

särasilmne elurõõmus talent

on õnneliku õppija nominent.

 

Ise elukeskkonnast hoolijana

kaasab  oma õpilasi magnetina.

Tema aineid õppida on popp

ta on loodushoius ehe käpp.

 

Õpetaja Glaidi Aasrand on on päikeseline, sõbralik, abivalmis ja usaldatav. Ta väärtustab loodust loovuse arendajana ja on õpilaste poolt eelistatud loov- ja uurimistööde juhendaja. Glaidi kannab endas jätkusuutliku elustiili hoiakuid, peegeldab neid õpilastele ja selgitab õpilastele looduses toimuvaid protsesse. Lisaks osaleb õpilastega õppekava toetavates keskkonnaalastes tegevustes ja suunab õpilasi osalema konkurssidel ning olümpiaadidel. Glaidi peab ka oluliseks kultuuripärandi hoidmist osaledes kogukonna maalilaagrites ja rahvatantsuringis.

Viimastel aastatel on ta osalenud õpilastega Läänemere Projekti (BSP) rannikuvaatlustes, Erasmus + projektides, Keskkonnaameti veebiviktoriinides, Lahemaa looduse päevadel, Loksa kooli projektis "Õppeainete lõiming ehedas õppekeskkonnas" ja mitmetes teistes projektides.

Lisaks on ta korraldanud, juhendanud ja panustanud kooli töörühmades "Keskkonnateadlik Loksa Gümnaasium", "Keskkond ja aktiivõpe" ja "Jätkusuutlik areng Loksa Gümnaasiumis" ning kirjutanud projekte "Käitun targalt metsas", "Maa täis vett" ja "Loksa G õpilaste praktilise looduse laager".

Õpetaja Glaidi Aasrand on tõeline keskkonna käpp!