Aktiivõppel põhinev, leidlik, loov ja säästvat arengut edendav õppetegevus - Maire Künnap

Õpetaja Maire Künnap on viinud läbi mitmeid erinevaid lõiminguprojekte:

-„Ookeani plastreostus“, mis lõimis bioloogia, kunsti ja käsitöö – valmistati šampoonipudelitest kalu ja pakendiprügist erinevaid mereselgrootuid ning taimi;

-„Värvuliste pesad kurnaga“ - linnupesamulaažid looduslikest materjalidest;

-„Lihavõtteoksad lõngaga“ - taaskasutusprojekt, mille raames kogutakse kevadiste hooldustööde käigus maha võetud oksi ja vanu lõngajuppe;

-„Samblamaailmad“- sammalde tundma õppimine, plastpakendite taaskasutus ja plastist minimänguasjade taaskasutus;

-„Ookeanireostus“ koostöös näitusemajaga Fotografiska – lõiming inglise keele ja bioloogiaga;

-taaskasutusprojekt „Laternad isale“;

-taaskasutusprojekt „Maitse- ja köögiviljataimede kasvatamine külvist harvendamiseni“;

Lisaks on õpetaja Maire juhendanud õpilasi, kes osalevad vabariiklikel konkurssidel ja „Aasta linnu joonistusvõistlusel“, mille korraldajaks on Eesti Ornitoloogiaühing.

Maire on ka Rohelise Kooli meeskonna liige alates 2017. aastast ning tutvustanud mitmeid ideid rohelisest mõtteviisist, taaskasutusest ja upcyclingust. Viinud läbi ka praktilisi töötube 6.-8. klassidele loodusõpetuse, bioloogia, saksa keele ning inglise keele tundides.