Aasta loom 2019 KOBRAS õpituba - Annika Kreitsman ja Merle Laanemäe

Lasteaias MARI oli novembrikuus avatud Aasta loom 2019 KOBRAS teemaline õpituba, kus kõik lapsed vanuses 2-7 aastat said koos lõimitud õuesõppetegevusega põhjaliku ülevaate pigem laste jaoks vähem tuntud, kuid väga põnevast loomast. Õpitoa valmistas ette ja viis läbi õppealajuhataja Annika Kreitsman. Lapsed uurisid väikestes gruppides teabematerjale: raamatuid, pilte ja plakateid, mis tutvustasid kopra eluviisi ja elupaika. Väikesed loodushuvilised said värvida pilte, lahendada ristsõnu ja mõistatada mõistatusi. Õpituppa oli Põltsamaa Jahiseltsi liikmete abiga loodud looduslik õppekeskkond, mis jäljendas kopra elupaika. See võimaldas tutvuda eheda kopra mulaažiga, uurida luubiga koprahambaid ja mikroskoobiga koprakarva. Lapsed said teada, kuidas kobras puid langetab, toitub, pesa ehitab ja vees ujub. Kõik õpitoas osalejad said endale aasta looma pildi ja nimega kaardi, mille sai kaunistada kopratempliga.

Teadmiste kinnistamiseks ja eluliste seoste loomiseks toimusid rühmades liikumisõpetaja Merle Laanemäe eestvedamisel põnevad kopramatkad Põltsamaa jõe äärde. 3-4- aastaste laste matkapäeva hommikuks oli esimene lumi maha sadanud ning suur oli üllatus ja rõõm, kui lapsed leidsid jõe äärest päris ehtsad kopra jäljed. Vanemate laste matkateekonnad olid juba mööda jõekallast kulgedes pikemad, ligikaudu 2 km pikkune matkarada võimaldas oma silmaga näha kopra näritud ja langetatud puid, kopraradu ja kokku tassitud oksakuhilatest pesakohti. Lapsed tutvusid õpitoa raames Põltsamaa piirkonna jõekalda rikkaliku elu- ja looduskeskkonnaga. Koprateemaline töötuba pakkus lastele palju avastamis- ja tegutsemisrõõmu võimaldades läbi aktiivõppemeetodi kogeda uudseid ja põnevaid teadmisi, tutvuda aasta looma kopraga ning omandada läbi kogemusõppe väärtuslikke elamusi ehedas looduskeskkonnas.

Aktiivõppemeetodiga õpituba rikastas laste silmaringi Eestimaa looduse elukeskkonnast, liigirikkusest ja väärtustas keskkonnaharidusalaseid teadmisi kodupaigas Põltsamaal.