Saladuslik muld toidab meid mitmekülgselt - Jelena Sinagina, Maria Vološina, Jelena Stüf, Veronika Kotšergina, Maja Volkova ja Marina Tsalpanova

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike lasteaias käivad linnalapsed, kel puudub enamasti teadmine mullast, seemnetest ja taimede kasvatamisest ja kuidas seemnest kasvab aedvili toiduks. Õppeaasta alguses sügisandide teemat käsitledes tekkis õpetajatel soov anda lastele teadmisi läbi praktilise tegevuse. Lasteaialaps ei pea õppima raamatu taga ja ruumis istudes vaid ta saab mõnuga ja rõõmuga näpud mullas ümbritsevast teadlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Eesmärgiks sai lastega koos tegutsedes avastada, mis saladusi muld endas varjab ja kuidas aedvili lauale saab ja ravimtaimest valmib tee. Selleks tuli koos lastega uurida mulla koostist, teket ja tähtsust, seemneid, taimede arengut ja kasvatatud saagi valmimist ja kasutamise võimalusi toiduks. 

Kõigepealt uurisid lapsed rühmatoas luubiga mulda ja said teada, et muld koosneb murenenud kivimitest ja surnud taimedest või nende osadest. Koos hakati meisterdama kasvatuskasti, kuhu lisaks mullale pandi ka puulehti jms. Seejärel uuriti rühmades erinevaid seemneid ja külvati need varasemalt valmistatud mulla- ning kompostikastidesse. Lapsed on väga huvitatud protsessist, kuidas külvata aedvilja, maitsetaimede seemneid ja peita mulda kartul ning kuidas külvatud seemneid ja tärganud taimi hooldada. Peagi said nad aru, millal on vaja taimi kasta ja tundsid ära mõne enamlevinud umbrohu. Lapsed said teada sedagi, kuhu umbrohi viia ja kuidas sellest lõpuks kompost saab. Taimede eest hoolitseti väga suure hoolega.

Lapsed said teadmisi ja kogemusi selle kohta, milliseid tingimusi taimed kasvamiseks vajavad ja kuidas valmib saak.  Aedviljadest sai välja panna näituse ja neid maitsesid hiljem nii suured kui väikesed lasteaias olijad. Ravimtaimedest tehti teed ja saadi aimu maitsetest ning raviomadustest. Pärast saagi koristust uurisid lapsed kasvatuskasti mulda ja nägid, et puulehti oli väga keeruline ära tunda – puulehed olid kõdunedes muutunud mulla sarnaseks. Lehed olid andnud oma energia taimede kasvuks.

Nüüd Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike lasteaialapsed teavad, et kasvatuskastidesse tuleb juba sügisel panna puulehed, et neist saaks teha komposti ning kulutused lehtede äraveoks prügimäele on väiksemad. Nii on võimalik säästa energiat ja vähendada reostust.