Putukate aasta lasteaias - Tallinna Meelespea Lasteaed

Putukate aasta lasteaias - Tallinna Meelespea Lasteaed

Putuka aastal said nende uurimiseks ja tundmaõppimiseks kõik rühmad enda rühmaruumidesse putukanurgad. Putukateemalistes aktiivõppekeskustes saavad lapsed tutvuda eelkõige oma rühma putuka välimuse ja eluviisidega. Keskustest leiab rohkelt pildimaterjali, mulaaže, laste poolt meisterdatud putukaid, õppemänge, raamatuid jms. Rühmad koostasid oma valitud putuka kohta mapi, kus on laulud, jutud, mängud, töölehed jms just oma rühma putuka kohta.

Terve õppeaasta vältel on tehtud erinevaid putukate teemalisi tegevusi, sh õppekäigud ja putukatest rääkis ka õpetajate poolt loodud ja esitatud jõululavastus „Putukate jõuluootus“. Pärast oma rühma putukaga tuttavaks saamist uuriti ka teisi putukaid. Räpina Aianduskooli maitsetaimede kasvatamise projektis ühe tegevusena tutvuti taimekahjuritega ja õpiti neid loodussõbralike vahenditega tõrjuma. Lisaks rajati ka putukahotell.

Arvestades putukate väljasuremiskiirust ja arvukuse kiiret langust on oskus putukaid/selgrootuid märgata, mõista nende vajadusi, sh nende olulisust ja kohta ökosüsteemis väga oluline ning selgrootute põhjalikumat tundma õppimist on väga hea alustada just lasteaias.

Putukate nurgad rühmades: https://meelespealasteaiameeskond.files.wordpress.com/2022/01/putukate-…;

 

Putukad ja mutukad Tallinna Meelespea Lasteaias

Hääli kokku: 346