Kõrvitsapeenar - Illuka Kool

Kõrvitsapeenar - Illuka Kool

Illuka Koolile ei ole roheline mõtteviis sugugi võõras, vaid seda on viidud õpilaseteni erinevaid teid pidi. Kooli ümber on suur mõisapark, kus on alati probleemiks sügisel maha langenud lehed. Lisaks tekkis lasteaia õuele suur hulk õunapuude lõikusest oksi. Idee rajada kõdupeenar tekkis asjaolust, et loodusainete õpetaja väitel ei oska lapsed kuidagi ette kujutada fakti, et kõdunemisel eraldub soojust.

Kõigepealt vedasid lasteaia lapsed koos juhendajaga oksad peenrasse ja esialgu asendas peenar batuuti, sest kõik said seal hoogsalt hüpata  ja pargist maha langenud oksi juurde tassida. Sügisel tegelesid lapsed hoogsalt riisumisega ja kõik lehed said peenrasse veetud ning batuut oli veelgi vingem. Tõsisemad tööd algasid kevadel, kus peenrasse tekkis talgute käigus suur hulk lehti. Lisaks paluti abi kohalikelt talunikelt, kes tõid peenrasse veidi sõnnikut. Peenra katmiseks pakkusid talunikud ka nässu läinud silorulli, mille karu oli sügisel ära lõhkunud ja koolile sobis see hästi.

Lasteaialapsed kasvatasid samal ajal kõrvitsataimi,  mille koolilapsed lõpuks kenasti peenrasse istutasid. Maha sai 46 taime. Istutamise käigus said kõik tunda oma näppudega soojust, mis eraldub kõdupeenrast ja samuti pakkus peenar võimalust viia läbi katseid loodusõpetuse tundides. Kõrvitsate eest hoolitsemine suvel oli kogukonna ülesanne ja seda tegid heameelega nii õpilased kui ka lapsevanemad. Sügisel rõõmustas meid peenar rikkalikku saagiga! Peenar on jätkusuutlik, kuna läheb kasutusse ka sellel aastal. 

 

korvits9.jpg

Hääli kokku: 69