Õpetajate ühised loodus- ja kultuuriretked - Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

Õpetajate ühised loodus- ja kultuuriretked - Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu korraldatud väljasõitudest on tänaseks 851 õpetajat, külastatud 32 sihtkohta üle Eesti. Väljasõite on toetanud mitmed fondid, korraldamisel tehakse koostööd teiste vabaühendustega. Siinjuures on tihe koostöö Vene Õpetajate Ühendusega. Et väljasõitude üks eesmärke on anda õpetajatele ideid loodusretkede korraldamiseks koos õpilaste ja pereliikmetega, siis on väljasõitudest kasusaajate ring märksa laiem. Väljasõidud on õpetajatele täiendkoolituseks. Tulemusena tõuseb nii õpetajate kui ka kogukonna üldine keskkonnateadlikkus.

Toimunud väljasõitude põhjal valmis pidevalt uuendatav interaktiivne reisikaart, millel meenutatakse ühiselt läbitud sihtkohti. Kaartidega saab tutvuda aadressil https://loodusaineteliit.wordpress.com/loodusmatkad/.  Et kaardi info paremini kasutajani jõuaks, antakse see välja nii eesti kui vene keeles. Virtuaalse kaardi koostamine hoiab kokku paberit jm trükkimisega seotud ressursse. Lisaks pakub interaktiivne kaart kasutamiseks mitmekesiseid ja innovatiivseid võimalusi. Usume, et Eesti Loodusainete Õpetajate Liit on kibe käpp Eesti looduse ja kultuuriväärtuste tutvustamisel  Eestimaa õpetajatele ja nende ühendamisel looduse kaudu. Väljasõitudel on kaudne positiivne keskkonnamõju. Et väljasõitude üks eesmärke on anda õpetajatele ideid loodusretkede korraldamiseks koos õpilaste ja pereliikmetega, siis mõjutavad tegevused kaudselt tervet kogukonda.

 

0-kaapa-5.jpg

Hääli kokku: 10