Prügi liigiti sorteerimise rakendus SorDy - Astrid Rosenberg, Urmot Rosenberg ja Elton Jets

Prügi liigiti sorteerimise rakendus SorDy - Astrid Rosenberg, Urmot Rosenberg ja Elton Jets

Prügi liigiti kogumise rakenduse idee sai alguse kandidaatide enda murest, kuidas õigesti ja lihtsasti prügi liigiti sorteerida. Ideega kandideeriti Negavati IX hooaja konkursile ning seal saadi TOP10-sse. Negavati toetusel said kandidaadid rakendust arendada ning koolidele "SorDy rakenduse tutvustamise" töötube korraldada. 

Rakenduse uudsus seisneb selles, et sellist rakendust, mis aitaks tarbijatel prügi liigiti sorteerida Eestis veel ei ole. Idee arendusse on kaasatud erinevaid tarbijaid, koole ja ka jäätmekäitlejaid. Praegu on SorDy rakendus prototüübi faasis, kuid juba on korraldatud tervele Ahja Kooli kooliperele (55 õpilast) ja Häädemeeste Keskkoolile (63 õpilast) 3 SorDy töötuba. Töötubade kaudu on suurendatud väga paljude õpilaste teadlikkust prügi liigiti sorteerimisest. Idee arendamiseks on kaasatud erinevaid tarbijaid, koole kui ka jäätmekäitlejaid.

SorDy rakenduse põhimõtted:
1) kasutaja skaneerib tootelt triipkoodi ning virtuaalne assistent suunab kasutajat prügi liigiti sorteerima;
2) rakendus juhiseid, kuidas kodustes tingimustes erinevatest pakenditest midagi toredat ja kasulikku meisterdada;
3) kasutaja saab anda pakendi sorteerimise mugavuse kohta tagasisidet;
4) rakendusest on leitavad kohalike omavalitsuste prügikonteinerid.

sody.jpg

Hääli kokku: 11