Keskkonnahariduse edendaja Reine Klettenberg - Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Keskkonnahariduse edendaja Reine Klettenberg - Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Reine on klassiõpetaja, kuid leiab ühise keele nii algklassi õpilasega kui ka gümnasistiga. Ta on hinnatud loovtööde juhendaja ja õpilaste kaasaja. Tema projektid ja ringid on alati avatud lisaks oma klassiõpilastele ka uutele huvilistele. Õppetöösse toob ta sisse päevakajalised teemad ja uuenduslikud lähenemised. Tema tunniteemadest leiab kindlasti loodushoiu, kliimauuringud, prügi sorteerimise teema ja palju muud. 

Reine juhendab Globe progammi raames koolis loodus- ja ilmavaatlusi, et arendada lastes vaatlusoskusi, järelduste tegemise ja seoste loomise oskusi ning oskusi märgata muutusi looduses ning seostada neid meid ümbritseva kliima ja keskkonnaga. Eelmisel poolaastal toimusid tema eestvedamisel ja koostöös Globe programmi tegijatega veebikohtumised NASA teadlastega. 

2022. aasta eesmärgiks on juhendada uusi õpilasi jätkamaks 24 aastat Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis tegutsenud atmosfäärivaatluste ja andmete kogumist ning edastamist rahvusvahelises projektis. Lisaks osaleb ta oma klassi õpilastega erinevates loodusprogrammides nt kevadmärkide kogumine ja andmete edastamine projektis „Tere, kevad!“. Reine viib läbi loodusõpetuse tunde ka kolleegide kutsel teistele klassidele. Tutvustab ilma- ja loodusvaatlusvahendeid ja kaasab neid suvistesse laagritesse või õppekäikudesse. 

 

globe-programmi-oppekaik_u.s.embassy-foto.jpg

Hääli kokku: 10