Liigirikka katuseterrassi projekt - Jõhvi Gümnaasium

Liigirikka katuseterrassi projekt - Jõhvi Gümnaasium

Jõhvi Gümnaasiumi katuseterrassi arendamisel oli üheks olulisemaks kriteeriumiks loodusliku mitmekesisuse toomine katusele. Seetõttu disainiti ja ehitati katuseterrassi esimeses osas õpilaste poolt katusele lillekastid, kuhu istutati ühe- ja mitmeaastaseid lilli ning kultuurtaimi. Kaks kasti loodi ka maitsetaimede jaoks. 
Teises etapis ehitati putukahotelle, mille täitumine oli tänu taimestikule kiire. Elurikkuse projekti kajastati ka rahvusvaheliselt Jane Goodall Institute projektis Roots&Shoots (vt. tabeli osa „Video link (valikuline)“). Projektile on täna tekkinud kaks liiget USA koolidest, kes soovivad analoogset projekti läbi viia.

Eesmärgiks võtsime ka asjade taaskasutuse katuseterrassi arendamisel. Seetõttu ehitati kolmandas osas välja õpilastele istekohad ning ka suure paaniflöödi õpilastele musitseerimiseks. Nii paaniflöödi ehitamiseks kui ka istumisaluste heegeldamiseks kasutati jäätmeteks muutunud ehitusmaterjali ning riideid, et näidata ehitusprotsessi käigus õpilastele taaskasutamise mõiste tegelikku kasutamist. 

Neljandaks etapiks oli katusele väikelindudele (eelkõige talvituvad värvulised) söögimaja-söögipeenrate disainimine ja ehitamine. Jõhvi Gümnaasiumi ümber on viimastel aastatel toimunud suured muutused, mille raames on kadunud osaliselt majadevahelised haljasalad, kust linnalinnud talvel söögipoolist otsida said. Seetõttu proovime pakkuda linnas elavatele väikelindudele lisasöögi leidmise võimalust. Putukahotellid on osaliselt väikelinnud Jõhvi Gümnaasiumi katusele toonud, kuid loodame väikelinde näha ka talve perioodil. 

Katuseterrassi arendamisel olulisemad tulemused on linnakooli õpilastele tekitada looduslähedasema õpikeskkonna ning samas selle loomisega õpetada õpilastele ka esmaseid oskuseid disainimisel ning ehitamisel. Kurb oli projekti alguses tõdeda, et suur osa Jõhvi Gümnaasiumisse õppima tulnud õpilased polnud varem disainimise ega joonestamisega kokku puutunud. Suureks üllatuseks ei osanud paljud õpilased kasutada ka elektrilist saagi ega akutrelli. Projekti raames said õpilased ka selle kogemuse ja loodame ka „endale ehitamise pisiku“ edasiseks eluks.
 

Hääli kokku: 50