Tagasiside korteriühistu elanike sorteerimise harjumustele ja teadlikkuse tõstmine - WasteLocker

Tagasiside korteriühistu elanike sorteerimise harjumustele ja teadlikkuse tõstmine - WasteLocker

WasteLocker võttis eesmärgiks parandada sorteerimisharjumusi kahes korteriühistus paigaldades oma nutimooduli nende kolmele prügikonteineritele (2 pakendikonteinerit, 1 paberkonteiner). Nutimoodul tuvastas, millal ja missugune prügi tekib ning kus ja kui palju tekib. Nutimoodul saatis andmed edasi analüüsimiseks ja WasteLockeri meeskond tegi selle põhjal järeldused, mille abil saab anda tagasisidet. Valede jäätmete tuvastamisel vormistatakse see tagasisidena plakatile ja paigutatakse korteriühistu trepikodadesse.

Tulemusena paranes korteriühistus sorteerimise kvaliteet ja arusaam sorteerimise vigadest. Tänu WasteLocker projektile said korteriühistu elanikud valdavas osas aru, et pakendijäätmed tuleb kallata pakendikonteinerisse lahtiselt. See lihtsustab sorteerimiseprotsessi sorteerimisliinil. 

Sellist lahendust, mis põhineks kaasaegsel andmekogumisel ja töötlusel ei ole varasemalt inimkeskseks ja automatiseeritud prügi kvaliteedi tõstmiseks kasutatud.

 

samm3.png

Hääli kokku: 7