Maailmapäevad - Narva Soldino Gümnaasium

Maailmapäevad - Narva Soldino Gümnaasium

Maailmapäevade raames toimusid koolis loengud globaalsetel teemadel ja UNESCO tähtpäevade puhul loengud teemadel "Ränded" (õpilaste loeng), "Kliimamuutused ja globaalne soojenemine ning kliimaõiglus" (Eesti Roheline liikumine, FFF), "Diabeedipäev" ( 11.klassi praktiline töö), "Sallivuspäev" (ühine klassitund 1.-12.klassidele). Lisaks toimus ka Promenaadijooks gümnaasiumiklassidele UNESCO ja EL lippudega ja "Filosoofiapäev", kus õpilased osalesid MTÜ Mondo konverentsil.

Pöörati tähelepanu ka kaubandusele, kus 12. klass korraldas loengu teemal "Ostuvaba päev" ja "Õiglane kaubandus" nädal, mille raames tegid gümnaasiumiklassid Padletis postitusi õiglase kaubanduse märgiga toodetest. Algklassides toimus "Lastepäeva" puhul joonistusvõistlus "Minu tulevik" ja "Tolerantsus". Toimus ka jäätmekampaania (Pehmetele mänguasjadele teine elu". Lisaks räägiti õpilasesinduse toel vaimsest tervisest. 

 

iglane-kaubandus2.png

 

Hääli kokku: 86