Prügi sorteerimine - Narva Laste Loomemaja

Prügi sorteerimine - Narva Laste Loomemaja

2019. aastal sai Narva Laste Loomemajas programmi „Roheline kool“ liige. 2021.a valiti välja  3 arenguteemat: toitumine, tervis ja heaolu ning prügi. Seoses sellega kirjutati projekt prügikonteinerite soetamiseks eesmärgiga anda start prügi sorteerimisele Loomemajas. Projekti raames soetati 3 konteinerit prügi sorteerimiseks ning paigaldati need Laste Loomemaja fuajeesse. Tutvustati prügisorteerimise reegleid, viidi läbi õppetund prügi sorteerimise teemadel Loomemaja õpilastele. Paralleelselt toimus programmi «Roheline kool» raames laager «Puhas maailm», millest võtsid osa lapsed vanuses 7-15 a. Seejärel meisterdati ka ise suure õhinaga prügikonteinerid. 

Prügi tekitab kahju ümbritsevale keskkonnale, reostab vett ja pinnast. Lisaks võib olla ohtlik lindudele ja loomadele ja samuti lõhub kohalikke ökosüsteeme. Antud projekt on esimene samm keskkonnajuhtimise süsteemi loomisele Loomemajas. Igal aastal analüüsitakse, kui edukalt ja efektiivselt sorteeritakse majas prügi ning mida saab veel teha olukorra parendamiseks. 

 

musor_08.jpg

 

Hääli kokku: 48