Õppeaed - Pelguranna lasteaed

Looduslikult mitmekesise Kopli lahe ääres asuvas Pelguranna lasteaias on 6 rühma ja siin käivad lapsed vanuses 1,5-7a. Tänu meie lasteaia osalemisele erinevates taimekasvatusprojektides, mere ja metsa lähedusele, suurele õuealale ja õppeaiale tunnevad meie lapsed huvi kõige looduses toimuva vastu. Meie lasteaia õpikäsitust - “Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise ja harjutamise kaudu ning seda eelkõige läbi mängu” toetavad projektõpe, Kiusamisest Vaba Lasteaed, Tervist Edendav Lasteaed, Roheline Kool ning õuesõpe ja väärtuskasvatus.

Õuesõppe keskkonnas õpivad lapsed aktiivsemalt mõtlema, üldistama, järeldusi tegema ning kasvab ka leidlikkus. Õppeaed on väga suureks toeks õppe- ja kasvatustegevustes arendades sotsiaalseid oskusi (omavaheline koostöö, üksteisega arvestamine), emotsionaalseid oskusi (loodus sisendab rahu ja arendab kontakti maailmaga), vähendades lastevahelisi konflikte; parandades keskendumisvõimet ja arendades füüsist.

Lapsed saavad õppeaias külvata seemneid, hoolitseda taimede ja nende kasvamise eest, arendada ka maitsmis-, nägemis- ja kompimismeeli. See suurendab laste, lastevanemate ja õpetajate keskkonnateadlikkust.

Õppeaia idee algatajad olid MÕMMIKUD rühmaõpetaja Liina Jõeste ja LEIUTAJAD rühma õpetajad Margit Puhasmets ja Siiri Tiis. Üldist korraldust koordineerib Keskkonnatöörühm, kuid õppeaiaga seotud tegevustest võtavad osa kõik 6 lasteaia rühma. 

2021. aastal saame õppeaiale soetada suurema kasvuhoone tomatite-kurkide ning eksootiliste viljade (nt viinamarjad, arbuus) kasvatamiseks. Kaasame ka peresid erinevatesse projektidesse - nt kõrvitsad Tallinna Loomaaiale..

Meie lasteaia moto on - KUI MÄNGIN TOAS JA ÕUES MA, SIIS ÜMBRUST UURIN, AVASTAN JA KÕIKE SEDA ARMASTAN!
 

 

180169111_1173721443071770_5000971582450578795_n.jpg