Õuesõppe õpperada: "QR koodi jaht" - Tarvastu Lasteaed

Õpperaja "QR koodi  jaht" tähised on paigutatud selliselt, et oleks võimalik liikuda vabalt valitud alal ja lasteaia läheduses. Nii on erinevate loodisobjektide tähised leitavad lasteaia hoovis, selle ümbruses ja läheduses oleva järve ümbruses. Kokku on praegu tähiseid 15, aga rada täiendatakse ja vastavalt vajadusele ka uuendatakse kuna tegemist on mõned aastad juba kasutusel olnud tähistega. Aktiivselt kasutatakse rada õuesõppe rikastamiseks ja lasteaia pereürituste organiseerimisel. Teadmisi saavad ammutada kõik, kes rajal liiguvad ning on loodusest huvitatud. Igalt tähiselt on leitav objekti nimetus, pilt, lühitutvustus ja QR koodi abil avatav informatsioon. 

 

qr-koodijaht1-page-001_0.jpg