Hoian loodust! - Sillamäe lasteaed Pääsupesa

Projekt sai alguse laste huvist rohelise kooli teema vastu. Meie lapsed arutasid koos lastevanematega kodus, mida võiksime istutada lasteaeda taimekastidesse ja minikasvuhoonetesse. Peale arutlust tõid nii lapsevanemad kui ka muretses lasteaed projekti PRIA kaudu erinevaid seemneid, mida istutama hakata. Koos meie maja remondimehega ehitasime vanadest laudadest taimekastid. Koos istutasime seemneid arutledes eelnevalt mulla vajadusest, vee ja valguse vajalikkusest. Vahepeal käis läbi ka prügi teema, kuna just lapsed olid selle  teema algatajad.

Lapsed märkasid, et mitte kõik inimesed ei viska oma prügi prügiämbrisse ja seda nii lasteaia ümbruses kui ka kogu linna territooriumil. Alustasime vestlust, miks  see nii on ja mis saab  prügiga tänavatel. Vaatasime lastega videosid  ja PowerPoint'i esitlusi, lugesime raamatuid ja arutlesime jäätmete tekke üle ning kuidas need mõjuvad loodusele. Lisaks uurisime, mida saab inimene teha, et vähendada jäätmete hulka linnas. Läbi mängu õpetasime lapsi prügi sorteerima. Jalutuskäikudel uurisime, kui puhas on meie linn, kas linnas on prügikonteinerid, jäätmemajad ja kuidas elanikud hoiavad linnas puhtust. Saime ka teada, kuidas ja millal  toimub prügivedu.

Hakkasime uurima, kui palju prügi tekib meie rühmades, mis jäätmed need on ja mida saab  nendega teha. Avastasime, et mõnedele vanadele asjadele saab uut elu anda ja meisterdasime  erinevaid loomi paberirullidest kasutades ka värvilise  paberi jääke. Lapsed unistasid väga mudaköökidest. Otsustasime kasutatud euroalustest teha rühmadele ise mudaköögid. Koos remondimehega tegime nii mudakööke kui ka erinevaid linnumaju, jääkmaterjalidest, mida kuurides oli piisavalt. Mängides mudaköögis ja minnes koju, jutustasid lapsed naabritele ja sugulastele puhtuse hoidmise, prügi sorteerimise ja vanadele  asjadele  uue elu andmise  vajadusest.

Nüüd lapsed teavad, et väga paljudest vanadest asjadest saab midagi uut ja vahvat teha. Oleme tänulikud, et meil on aktiivsed lapsevanemad, kes meie mudakööki ka vanu panne ja potte on toonud, et lapsed nendega mängida saaks. Oleme kindlad, et looduse teemaga saab siduda väga palju ja kui me hoolime loodusest, siis loodus annab ka meile väga palju.
 

181936538_1436935759979924_6768264443747374093_n.jpg