Ise istutan, ise hoolitsen - Sillamäe lasteaed Pääsupesa

Sillamäe Lasteaed Pääsupesa lasteaed on ühinenud Rohelise kooli programmiga ja tegeleb edukalt just nende teemadega, mis on loodusega seotud. Lasteaias käivad linnalapsed, kel puudub enamasti teadmine mullast, seemnetest ja taimede kasvatamisest ja kuidas seemnest kasvab aedvili toiduks. Õppeaasta alguses sügisandide teemat käsitledes tekkis õpetajatel soov anda lastele teadmisi läbi praktilise tegevuse. Lasteaialaps peab saama mõnuga ja rõõmuga näpud mullas ümbritsevast teadlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Eesmärgiks sai lastega koos tegutsedes avastada, mis saladusi muld endas varjab ja kuidas aedvili lauale saab. Selleks tuli koos lastega uurida mulla koostist, teket ja tähtsust, seemneid, taimede arengut ja kasvatatud saagi valmimist ja kasutamise võimalusi toiduks. Tänu Pria projektile saime lasteaiale minikasvuhooned rühmadesse, et taimi istutada.

Kõigepealt uurisid lapsed rühmatoas luubiga mulda ja said teada, et muld koosneb murenenud kivimitest ja surnud taimedest või nende osadest. Koos töömehega hakati meisterdati kasvatuskastid, kuhu lisaks mullale pandi ka puulehti jms. Seejärel uuriti rühmades erinevaid seemneid ja külvati need varasemalt valmistatud mulla- ning kompostikastidesse ning minikasvuhoonetesse. Lapsed on väga huvitatud protsessist, kuidas külvata aedvilja seemneid ja peita mulda sibulad ning kuidas külvatud seemneid ja tärganud taimi hooldada. Peagi said nad aru, millal on vaja taimi kasta ja tundsid ära mõne enamlevinud umbrohu. Taimede eest hoolitseti väga suure hoolega.

Lapsed said teadmisi ja kogemusi selle kohta, milliseid tingimusi taimed kasvamiseks vajavad ja kuidas valmib saak. Aedviljadest saime salatit ja need maitsesid lastele. Pärast saagi koristust uurisid lapsed kasvatuskasti mulda ja nägid, et puulehti oli väga keeruline ära tunda – puulehed olid kõdunedes muutunud mulla sarnaseks. Lehed olid andnud oma energia taimede kasvuks. Meie lapsed teavad, et kasvatuskastidesse tuleb juba sügisel panna puulehed, et neist saaks teha komposti ning kulutused lehtede äraveoks on väiksemad ja muld on rammusam. Nii on võimalik säästa energiat ja vähendada reostust.
 

173056332_805553390339485_4206085402818265053_n-(1.jpg