Maalähedane elu linnaruumis - Rakvere eralasteaed Kaur

Eralasteaed Kaur õpetajad teevad sihipärast tööd õuesõppe-ja loodusõppe alal. Ühistegevustesse on kaasatud kõik lapsed ja tegevused toimuvad vastavalt vanusele ning võimetele (1,5-7a). Lasteaia põhiväärtusteks on turvalisus ja tervis, professionaalsus, kogemused ja uuendusmeelsus, arengust lähtuv õpetamisviis.
Meie töö on muutunud huvitavamaks- koostasime õpperaja, sildistasime toataimed, ühistöö tulemusena ostsime lasteaiale kasvuhoone, kus lapsed saavad tegutseda. Õuealal on lastevanemate abiga meisterdatud poriköögid, komposteerimiskastid,  taimekastid. Koostöös lastevanematega ehitasime kandele kuudi, mille sel õppeaastal õpetajad renoveerisid.

Enne kasvuhoone muretsemist käidi aiandis tutvumas, mida seal kasvata ja millised on tööd. Lapsed kasvatavad taimed, õpetajate abiga hoolitsetakse istikute eest ning taimi müüakse laadal. Saadud tulu kasutame õueala täiendamiseks - pesakiiged ja kasvuhoone. Paranenud on ka jäätmete sorteerimine ja kogumine. 

Kõikide nende tegemistega on paranenud õpetajate koostöö - ollakse ühiselt avatud uutele ideedele, infot jagatakse pidevalt kõikidele huvigruppidele. Kui ka varem olid lasteaia huvigrupid kaasatud meie tegemistesse, siis nüüd on see avardunud. Nt osalesime Rakvere linna keskkonnaürituse sarjas Roherännak. Samuti on tõhustunud koostöö lastevanematega. Lapsevanematele meeldib, et lapsed saavad teha päris asju ja teadmisi igapäevaelust.

Õppetöös ja majandustegevuses arutame säästliku majandamise ja keskkonnahoiu põhimõtteid. Oma tegemisi tutvustame läbi ühistegevuste - laadad, perepäevad, õpitoad. Tegutsemisest teavitame ka läbi kohaliku ajalehe, lasteaia kodulehe, sotsiaalmeedia jt. 

kasvuhoone-paigaldamine-ja-sisustamine-2019.jpg