Saame prügiga sõbraks! - Tallinna Mardi Lasteaed

Mardi lasteaial on soov 2021/2022 õppeaastal liituda „Rohelise Kooli“ programmiga. Selle raames kaardistasime erinevaid teemasid. Ankeetidest ja vestlustest lasteaia töötajatele ning lastele selgus, et väga oluliseks peetakse prügi teemat laiemalt. Oma panuse prügi vähendamisse on andnud Mardi lasteaia lapsed kui ka täiskasvanud, aga alati saab paremini. Sellest ka pealkiri: “Saame sõbraks prügiga“.

Kõige olulisemaks peame: teadlikkuse suurendamist keskkonnahoiu teemal, vähendada jäätmete hulka, pöörata suuremat rõhku sorteerimisele, anda füüsiline panus prügi koristamisele ümbruskonnas ja viljeleda võimalikult palju taaskasutust. Sellest lähtuvalt püstitasime eesmärgid ja planeerisime erinevaid tegevusi - prüginädal rühmades, rühmade prügikastide märgistaminne, näituse korraldamine ja üldine jäätmete vähendamine. Kaasasime ka peresid ja hoidsime neid ettevõtmistega kursis sotsiaalmeedia vahendusel ärgitades neid ka ise aktiivselt tegevustes osalema. 

Lisaks osalesime prügi koristamise talgutel "Teema ära" raames - väiksematel lasteaia territooriumil, suurematel lasteaia lähiümbruses. Näitus „Ära viska prügi maha!“-taaskasutatud materjalidest tööd on valminud rühmades ja koostöös vanematega õppeaasta jooksul. Näitus on nähtav möödujatele alates 1.maist Mardi Lasteaia aia küljes.

Ka taaskasutus on oluline - vanemad on toonud lasteaeda mänguasju millest lapsed on väljakasvanud (ühe lapse vana lelu on teisele uus) ja materjale meisterdamiseks. Aktiivselt osaleti „Raamatu ja roosi päeval“ kus laps sai rühmale kinkida oma vähekasutatud raamatu. Õppeaasta jooksul kasutatud palju jääkmaterjale. 

Panuse prügi vähendamisse on andnud nii lapsed kui ka täiskasvanud kuid saab veel paremini ja seoses sellega on plaan muuta eelnevad üritused traditsiooniks.
 

vallatudpargis.jpg