"Linnukeste linn" - Kohtla-Järve Lasteaed Karuke

Linnud on väga huvitavad loodusvaatluse objektid, aga inimesed on nendega nii harjunud, et ei märka sageli, kuidas nad elavad või kas vajavad meie abi. Linnuvaatlus võib anda inimesele unustamatuid mälestusi. Siit tekkiski mõte teha lasteaia territooriumile ”Linnukeste linn”.

Mõte sündis seetõttu, et lapsed peavad õppima lindude eest hoolitsema. Kõige paremini õpib laps siis, kui ta on aktiivne tegutseja. Kõigepealt korraldati konkurss "Minu esimene linnumaja", kus lapsevanemad koos lastega tegid linnumaju ja söögimaju. Eesmärgiks oli see, et laps harjuks ja teaks juba lapsepõlvest, kuidas käituda hoolivalt lindude suhtes. Osalejaid oli väga palju ja võimatu oli valida parimat linnumaja. Enamus linnumajadest oli tehtud puust ja pisikeste sisenemisavadega, et soovimatud külalised ligi ei pääseks. Osa esitatud töödest olid söögimajad, mis olid tehtud taaskasutuse põhimõttel, nt pudelist ja munakarpidest. Nii leidsid majad koha lasteaia territooriumil.

Linnud hakkasid käima seal just siis, kui märkasid toitu. Milline rõõm on lastel linde jälgida söögimajas! Kuidas nad tulevad külla meie linnukeste linna ning lendavad ühelt puult teisele. Lindude aitamine aitab lastes kasvatada lahkust ja abivalmidust.  

Linnukeste linnas toimub ka õuesõpe. Lastele meeldib vaadelda lindude tegevusi, kuulata nende laulu ja ära arvata, kes laulab. Lapsed vaatlevad erinevaid linde ja võrdlevad, mille poolest on nad erinevad. Samuti tegeletakse lindude loendamisega. Rühmades kinnistatakse teadmisi joonistades, maalides või voolides. 

Lastel on ka linnuvaatluskalender, kuhu nad märkivad linde, keda nägid meie linnukeste linnas nt neid, kes ootasid või sõid. Vanemad toetasid lindudele toitu tuues ja lapsed said teadmisi sellest, mida lindudele tohib anda ja mida ei tohi.  Linnukeste linna on tee leidnud varblased, härjapüksid, tihased, tuvid, vahatiivad, harakad. Sel kevadel on märgatud ja kuldnokka.

 

 

img_5657.jpg