Loodusega sõbraks aastaringselt - Kärdla Lasteaed

Kärdla lasteaia lastel on võimalik loodusega sõbraks saada aastaringselt. Seega saab öelda, et meie lapsed on õnnelikud ja nende õpet saab pidada  õnnelikuks õppeks. Mis oleks veel parem, kui saab kasvada looduse keskel ja looduse kasvamise rütmis. Läbi aastate on lapsed saanud õppida RMK matka- ja õpperadadel matkates. Matkaradadel on alati olnud juhendajateks professionaalsed retkejuhid, kes teavad keskkonda ja loodust puudutavaid teemasid. Lapsed on õppinud tundma taimi ja puid, teavad matkaradade tähiseid, oskavad radadel liikuda.

Hiiumaa muuseumides käies on lapsed õppinud väärtustama vanu maju, töid ja tegemisi vanal ajal. Talutööd on selgeks saanud läbi erinevate rahvakalendri tähtpäevade pidamisega. Laps oskab väärtustada kevadisi, suviseid, sügisesi ja talviseid töid aias ja maal. Muuseumide ja kultuuriväärtuste külastamise kaudu on kasvanud heaperemehelik suhtumine ja keskkonnahoidlik mõtteviis nii lastel kui ka täiskasvanutel. 

Mitmel aastal on lasteaiaõpetajad lastele keskkonnaõpetuslikul eesmärgil õpetanud, kuidas seemneid külvata, taimi kasvatada, kasta, taimi ümber istutada ja pärast nende vilju maitsta. Ise taime eest hoolitsedes kasvab lapsel hoolivus ja austus keskkonna vastu. Lasteaias aknalaudadel on kasvatatud salatit, sibulat ja tilli, mida toiduks kasutatakse. Igal aastal on oluline panna maha ka muruseeme, et lihavõttepühade ajal murutärkamist jälgida. 

Pria projekti raames põllumajandusettevõtete külastamine on lapsed viinud lähemale maakeskkonnale - laps teab, mis on laut ja lehmad, mida nad söövad, lehmad annavad piima, lehmade eest peab hoolitsema. Sellise keskkonnasõbraliku tegevuse käigus on lapsed saanud teadlikumaks, et piim ei tule ainult poest, vaid see teekond piimapakki on palju pikem. Selgemaks on saanud mõisted mahetalu ja mahe põllumajandus. Lisaks on olnud toredad toiduvalmistamise tegevused. Lapsed on saanud teadlikumaks tervislikest puu- ja köögiviljadest, marjadest ja et need on kasulikud inimese tervisele. Toidu degusteerimise ajal on olnud teemaks toiduraiskamine. Teame täna, et kõige rohkem visatakse toitu ära kodudes. Riknenud toit tuleb tõesti ära visata ja selle käitlemist on aidanud õpetada lastele Keskkonnake. Tema õpetlik tegevus on kaasahaarav ja põnev. Keskkonnake on pakkunud veel õpetlikku slaidimaterjali pakendiringlusest. 

Kõik need tegevused on lisaks igapäevasele õppe- ja kasvatustööle valdkonnas "Mina ja keskkond", mille tegevusi viivad õpetajad läbi iganädalaselt, sest meie ümber on ju nii mitmekesine loodus ja lapse arengut toetav  keskkond. Kärdla Lasteaia lapsed on õnnelikud lapsed, sest meie looduslähedane keskkond ja keskkonnahoidlik mõtteviis toetavad lapse arengut inimeseks kujunemisel. Tunnetame oma lasteaias, et meie õpetajad teevad iga päev selle nimel head tööd, kuidas lapsi õnnelikeks loodussõpradeks kasvatada ja seda aastaringselt.

Kärdla Lasteaed on tänulik oma headele koostööpartneritele, kes aitavad meil üheskoos paremat keskkonnaharidust saada.

 

20210504_105327.jpg