Väravast väravani loodusraja töögrupp ja juht Marje Norman - Puhja Lasteaed Pääsusilm

Looduslik õpperada on rajatud lasteaia õuealale aastaid tagasi, see vajas uuendamist ja kaasajastamist. Marje Normani eestvõttel loodud õpetajate töörühm valmistas plaanid, püstitas eesmärgid, arutas koos lapsevanematega koostöö vormid ning just eriolukorra lõpujärgus asuti agaralt õuealal tegutsema.

Alustati poriköögi ettevalmistamisega, loodi pinnas lilleaasa tekkele, taastati ja uuendati ilmajaam koos nn. õppetoaga. Paigutati õuesõppe jaoks õppenurgad puude alla, rajati rühmade lillenimedega peenrad ja taastati pajuonn. Rajati-uuendati laste oma aiamaa tervislike maitsetaimede, lillede ja teiste kultuurviljade  külvamiseks.

Koos lastega saame nüüd tegutseda õues veelgi keskkonnasõbralikumalt ja teadlikumalt. Lastele on võimalik õpetada erinevate taimede-puude kooslust ning olulisust. Uurida keskkonda ja mõõta ilmajaamas  temperatuure. Töökasvatusega suuname lapsi ise oma käega aiatöid tegema ja loovalt loodusega kooskõlas olema. Meil on kombeks, et lapsed toovad ise oma valikul kevadel seemneid , mida lasteaia aiamaale külvata.  Õpetajate abil  tehakse siis stendid seemnepakkidest, uuritakse seemnete erinevusi. Sügisel korjatakse lasteaia oma tööriistadega saaki, süüakse oma porgandeid ja teisi köögivilju. Meil kasvavad ka maasikad, erinevad marjapõõsad, õunapuud, kirsid, mida kõike saame lastega koos kasvatada, hooldada, tarbida ning ka Mihklilaadal külalistele müüa. Taimi ja teisi looduse ande toovad müüki ka lapsevanemad ja õpetajad ning nendest laada rahadest saime koguda nii seiklusraja valmistamiseks kui ka loodusmatkadeks ja õuesõppe tegevusteks.

Lisaks oma õuealale käivad meie lasteaia 6 rühma pidevalt Puhja ümbruse looduskaunites kohtades, kuulavad linnulaulu ja metsa hääli. Matkad on viinud ka Elva valla erinevatesse matka -ja loodusradadele. Käelise tegevusega ruumides (piltidena, käsitööna) valmivad looduspildid, keskkonnapildid ja fotod. Lasteaed sorteerib aastaid juba prügi ning rühmad eraldi plastpudeli  korke.

Oleme loodust armastav ja keskkonda hoidev töökas lasteaiapere.